پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

ذهن آرام
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان


گذشته مكان يادگارها

اينده مقام اميدها

و حال جايگاه تكليف ها است

افكار هر انساني دنياي اوست

يكي از ناشناخته ترين لذت ها  در زندگي حرف زدن با خود است

اميد دارويي است كه درد را قابل تحمل مي كند

ادامه دارد......


 
 
ازدواج
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

خنده بهترين اسلحه جنگ با زندگي است

در زندگي ثروت حقيقي مهرباني  و  بينوايي حقيقي خودخواهي است

روزگار غالبا بهترين تصميم ها را در هم ميشكند

ازدواج زودش اشتباه بزرگ و ديرش اشتباه بزرگتري است
ولي براي پيدا كردن يك زن خوب مي ارزد كه يك كفش بيشتر پاره كني

دختر عاقل جوان عاقل و فقير را به پير مرد ثرونمند ترجيح ميدهد

داماد زشت ولي با شخصيت بهتر از داماد خوش صورت ولي بي لياقت است

هنگام ازدواج بيشتر با گوشهايت مشورت كن تا با چشمهايت

موقعيت فعلي شما نتيجه افكار گذشته شماست

با چشم ذهنتان پنجره را باز كنيد و اجازه دهيد نسيم ملايمي از تغييرات بوزد

شما پادشاه افكار خودتان هستيد

وقتي به خود عشق مي ورزيم جهان نيز در چشم ما دوست داشتني است

بخشش و گذشت ارامش و شادي را به دنبال دارد

خداوند براي دشواريهاي زندگي سه روش را در اختيار انسان قرار داده است 
خنده   اميد   خواب

ادامه دارد


 
 
ذهن برتر
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان


اميد انقدر براي بشر اهميت دارد كه بال براي پرندگان

زياد در مورد انچه نمي داني نگران نباش بلكه بيشتر نگران دانشي باش كه فك ميكني صحيح است

گل را مي توان زير پا له كرد اما بوي عطر ان را نميتوان در فضا كشت

مادر بادستي گهواره و با دستي ديگر دنيا را تكان ميدهد

يك ادم خنده رو با اشتهاي بيشتري غذا ميخورد

كسي را كه خواب است را راحت ميتوان بيدار كرد ولي
ولي ادمي را كه خودش را به خواب زده است را نمي توان راحت
بيدار كرد و يا شايد اصلا نمي توان بيدار كرد

هنگامي كه عقل در تصرف عشق  نفس عاشق مي شود بعد از شكست و
اندكي زمان  نسبت به گذشته با ديد بازتر و گسترده تر عمل ميكند

انسان شاد هميشه ميل به راست گفتن دارد و نميتواند دروغ بگويد ولي
انسان غمگين ممكن است دروغ بگويد و تمايل به راست گفتن از خود نشان نمي دهد

اناني كه زندگاني را بستري از گل هاي سرخ ميدانند هميشه از خار هاي ان شكايت دارند

ادامه دارد....


 
 
ذهن روشن
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
 

سلام

سلام بر دوستان

اگر سخن بسيار گفته شود كم اثر ميشود

غيب چيست؟
بايد دانست كه مبناي دين  ايمان به غيب است و مقصود از غيب چيزي نيست
كه از اين جهان بيرون باشد  بلكه غيب چيزهايي است كه  از همين جهان و
 در همين جهان باشد ولي حس انساني به انها نمي رسد
مردم در اين جهان مانند جنيني هستند كه در رحم مادر قرار گرفته اند
براي جنيني كه در رحم مادر است اسمان و زمين و افتابو ماه و ابر و باران غيب است
او فقط ديوارهاي رحم و گرمي شكم مادر را حس ميكند و غافل است از
اينكه بيرون از رحم جهان وسيعي است كه بدن مادر جزيي از ان جهان است
و از ان جهان اب و غذاو هوا و نور به تن مادر ميرسد و مواد ان جهان است
كه در بدن مادر به خون تبديل ميشود و غذاي او را تامين ميكند

ما مردم هم در اين جهان ديوارهاي اسمان و زمين را ميبينيم و غافليم از اينكه
جهان داراي مرتبه روشن تر و وسيع تري است كه مرتبه ان به منزله درياست

نمونه غيب در وجود خود انسان نيز هست افكار و عقايد انسانتا وقتي
كه انها را بر زبان نياورده براي ديگران غيب است و نميتوان گفت كه
انها از جنس پوست يا گوشت يا كدام نوع مواد بدن او هستند

غيب ان است كع به حس انساني در نيايد


ان ادمي كه كار را با نظم انجام ميدهد در
 درجه اول به خودش خير رسانده و در درجه دوم خيرش عايد ديگران ميشود
و ان ادمي كه كاري ميكند كه صحيح نيست در درجه
 اول به خودش ضرر رسانده و در درجه دوم به اشخاص ديگر ستم كرده است


مطلب علمي را ياد گرفتن خوب است
البته بايد ان مطلب فكر را به كار بياندازد
زحمت فكري ايجاد كند
ادمي اگر خواسته باشد از زحمت بگريزد
همانطور كه از زحمت بدني ميگريزد
حاضر نيست كه ياد بگيرد


دانشمندان گفته اند كه سه چيز است كه در تكوين شخصيت و
روحيه انسان موثر ميباشد
يكي خانواده است يعني ارث و صفاتي كه ژنتيكي است
يكي محيط زندگي مي باشد و
يكي تربيت است تنها در مورد سوم از نظر شخصي من
خود انسان ميتواند دخالت داشته باشد

فقر و جهل و ظلم سه عاملي است كه در هر جامعه يكي از اين سه
شايع شود طبقات و نظم ان جامعه را بر هم ميزند


هر اندازه كه فكر و قوه تشخيص شخص بيشتر باشد
 كار زندگي بر او اسانتر و سهل تر خواهد بود

برگرفته شده از كتاب همشهري


 
 
ذهن زيبا
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
 

سلام

سلام بر دوستان


مغرور به صداي عقل و دين گوش نميدهد

دروغگو از دروغگوي ديگر بر حذر است

غم شريك زندگي و يار ساعات درماندگي است

بزرگترين سعادت فرار از فلاكت است

براي زندگي فكر كنيد ولي غصه نخوريد

بدبختي مربي استعداد است

انسانها براي ان چيزي كه ندارند با هم ميجنگند

هر كسي را بيشتر دوست داري كمتر بر او تملق بگو

اگر از فردا اگاه و مطلع باشي امروز كار نمي كني

شكست بايد انرژي خفته ما را بيدار كند

تواضع بيجا اخرين حد تكبر است

تنبلي انسان را خيال پرست بار مي اورد

خونسرد بمانيد تا بر همه كس تسلط داشته باشيد

صبر و اميد دو عامل موفقيتند

انسان دنيايي از عجايب است

گرفتاري و بيچارگي نتيجه اعمال نارواست

اگر به كسي اعتماد نداري از او پرهيز كن

كسي كه شانس را راهنماي خود بداند كور است

اتلاف وقت از گرانبهاترين خرج هاست

اولين تكليف ادمي حمايت از ضعفا است

مي انديشم پس هستم  هستم چون فكر ميكنم و فكر ميكنم چون شك ميكنم

بعضي ها از فكر كردن بيش از هر چيز ديگري رنج ميبرند

رمز كليه پيروزي ها اراده است

يك مادر خوب از صد استاد واموزگار بهتر است

بدگمان كسي است كه خيال  ميكند تمام مردم دنيا به بدي او هستند

سعادت در اين دنيا اين است كه بدانيم هدف از زندگي چيست

دلبستگي انسان به زندگي نيست به خوبي هاي ان است

زيبايي ناپايدار است و فضيلت جاوداني

دوست مانند چتري است كه در روزهاي باراني همراه شما باشد

زندگي براي مردم حساس غم انگيز و براي اشخاص فكور خنده است

اگر پول را فداي خودت كني  مانند يك اهريمن ازارت خواهد داد

بي اطلاعي از ناداني خود  دردي است كه نادانان به ان گرفتارند

سه چيز خيلي سخت است  فولاد  الماس  خويشتن داري

اخلاق را طوفانهاي روزگار تقويت مي كند

عجله   پدر ناكامي است

انجا كه حقيقت نباشد همه چيز پست و زشت است

اگر ميخواهي خوشبخت باشي جز انكه و انچه برايت مهياست ارزو مكن

اگر فقط را باعث اميدواري و استقلال خود ميدانيد هرگز به ارزوي خود نخواهيد رسيد

براي رسيدن به ارزويي بايد ارزوهاي ديگر را سر بريد

بيم و اميد از هم جدا نيستند اميد بدون بيم وبيم  بدون اميد  وجود ندارد

خداوند وقتي بخواهد كسي را فاسد سازد او را به همه ارزوهايش مي رساند

ازادي مطلق فقط در عالم خيال وجود دارد

نيروي كسي كه به چيزي معتقد است برابر است با نيروي نودونه نفر كه فقط به ان علاقه دارند

پاداش كاري كه خوب انجام گرفته است  همان انجام كار است

به خاطر اشتباهات ديگران خودت را سرزنش نكن

به تعداد انسانهاي تو دنيا  دنيا داريم

هر كسي  تو دنياي خودش زندگي ميكنه

پس دنياي هم را خراب نكنيم

خرد  گرانبها تر از طلاست زيرا كمياب تر و مفيد تر است

هر چه بيشتر فكر ميكنم بيشتر ميفهمم كه هيچ نميدانم

عفو كردن خطا    انتقام ملايمي است

اولين مرحله انجام كار خوب تمايل به ان است

انهايي موفق تر هستند كه كمتر تعريف شنيده اند

انسان موجودي است كه براي وجود داشتنش نياز به دليل دارد


زندگي يه جاده است كه ما در اون مستقيم  در حركت هستيم
چه خوب و چه بد در هر شرايطي كه هستيم مهم نيست
مهم اينه كه در يك زمان نا معلوم
در اين جاده زندگي يك يا چند پيچ وجود داره كه
ممكنه بعد از اون پيچ يك پرتگاه باشه و يا همون چيزي باشه كه ما دوست داريم


ادامه دارد


 
 
ذهن برتر
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
 

سلام
سلام بر دوستان

زندگي مثل بازي شطرنج است ، اگه بازي نکني ميگن بلد نيست
اگه بد بازي کني مي بازي
و اگه خوب بازي کني همه مي خوان شکستت بدن
 
آرزوهاتو  يه جا يادداشت کن و يکي يکي از خدا بخواه
 خدا يادش نميره ، ولي تو يادت ميره که چيزي که امروز داري
 آرزوي ديروزت بود

هميشه غمگين ترين و رنجورترين لحظات انسان توسط كسي ساخته مي شود
كه شيرين ترين و شاد ترين لحظات را براي او ساخته است

بهترين دوست اون دوستيه که بتوني باهاش روي يک سکو ساکت بشيني
 وچيزي نگي و وقتي ازش دور ميشي حس کني بهترين گفتگوي عمرت رو داشتي

شايد زندگي آن جشني نباشد که آرزويش را داشتي اما حال که به آن دعوت شدي تا ميتواني زيبا برقص

ما هميشه صداهاي بلند را ميشنويم، پررنگ ها را ميبينيم، سخت ها را ميخواهيم.
 غافل ازينکه خوبها آسان ميآيند، بي رنگ مي مانند و بي صدا مي روند

عمر را درياب که عمر ، قصه مرد يخ فروشي است که گفتند فروختي ؟؟ گفت نخريدن تمام شد

زندگي سخت نيست ما سختش ميکنيم ، دلها تنگ نيست ما تنگش ميکنيم ،
 عشق قشنگ نيست ما رنگش ميکنيم ، دل هيچ کس سنگ نيست ما سنگش ميکنيم

زندگي براي مردم حساس غم انگيز و براي اشخاص فكور خنده است

اخلاق را طوفانهاي روزگار تقويت مي كند

انجا كه حقيقت نباشد همه چيز پست و زشت است

اگر ميخواهي خوشبخت باشي جز انكه و انچه برايت مهياست ارزو مكن

براي رسيدن به ارزويي بايد ارزوهاي ديگر را سر بريد

بيم و اميد از هم جدا نيستند اميد بدون بيم وبيم  بدون اميد  وجود ندارد

خداوند وقتي بخواهد كسي را فاسد سازد او را به همه ارزوهايش مي رساند

ازادي مطلق فقط در عالم خيال وجود دارد

نيروي كسي كه به چيزي معتقد است برابر است با نيروي نودونه نفر كه فقط به ان علاقه دارند

پاداش كاري كه خوب انجام گرفته است  همان انجام كار است

مادر يگانه موجودي است كه حقيقت عشق پاك را مي شناسد
ادم از تنهايي دق ميكنه

تنبلي انسان را خيال پرست بار مي اورد

خونسرد بمانيد تا بر همه كس تسلط داشته باشيد

صبر و اميد دو عامل موفقيتند

انسان دنيايي از عجايب است

گرفتاري و بيچارگي نتيجه اعمال نارواست

اگر به كسي اعتماد نداري از او پرهيز كن

كسي كه شانس را راهنماي خود بداند كور است
اتلاف وقت از گرانبهاترين خرج هاست

اولين تكليف ادمي حمايت از ضعفا است

مي انديشم پس هستم  هستم چون فكر ميكنمو فكر ميكنم چون شك ميكنم

بعضي ها از فكر كردن بيش از هر چيز ديگري رنج ميبرند

رمز كليه پيروزي ها اراده است

يك مادر خوب از صد استاد واموزگار بهتر است

بدگمان كسي است كه خيال  ميكند تمام مردم دنيا به بدي او هستند

سعادت در اين دنيا اين است كه بدانيم هدف از زندگي چيست

دلبستگي انسان به زندگي نيست به خوبي هاي ان است

زيبايي ناپايدار است و فضيلت جاوداني

دوست مانند چتري است كه در روزهاي باراني همراه شما باشد
حوادث به 2 دليل جاودانه ميمانند يكي به شيريني دومي به تلخي ان

به چيزي كه دل ندارد دل بستن خطاست

در بدترين شرايط به بدترين بدترين نتيجه ممكن فكر كنن


خدايا وقتي دل گرفته و غم دار است
وقتي همه دوستان دشمنند  وقتي سوختن تنها علاجش ساختن است
وقتي دوست داشتن پايانش از ياد بردن است 
وقتي در همه راهها چاهي پنهان است 
وقتي اسمان بالاي سرت از دود دلهاي گرفته سياه است
به چه ميتوان دل خوش كرد 
پس بار ديگر  چشم به تو دوخته ام تا بار ديگر دستم را بگيري و از اين ظلمت
رهايي ام بخشي


مغرور به صداي عقل و دين گوش نميدهد

دروغگو از دروغگوي ديگر بر حذر است

غم شريك زندگي و يار ساعات درماندگي است

بزرگترين سعادت فرار از فلاكت است

براي زندگي فكر كنيد ولي غصه نخوريد

بدبختي مربي استعداد است

انسانها براي ان چيزي كه ندارند با هم ميجنگند

هر كسي را بيشتر دوست داري كمتر بر او تملق بگو

اگر از فردا اگاه و مطلع باشي امروز كار نمي كني

شكست بايد انرژي خفته ما را بيدار كند

تواضع بيجا اخرين حد تكبر است

ادامه دارد000

پرمودبترا ميگه در مواجهه با مشكل
يا راهي پيدا ميكنم يا ان را پديد مي اورم

راه صحيح كشتن دشمن است
با مهرباني ميتوانيد چنان او را عوض كنيد كه ديگر نتواند دشمن باشد
در اين صورت او كشته شده است

اگر ميخواهيد دشمنتان را ناراحت كنيد سكوت كنيد و او را تنها بگذاريد

دوست هر كس عقل او و دشمنش ناداني اوست

يك مرد هر اندازه پر تلاش باشد و هر اندازه هم شخصيت قوي داشته باشد
اگر نتواند با ديگران كنار بيايد موفقيتي كسب نميكند

خوشا به حال كسي كه نميداند. انكه ميداند و عمل نميكند تبهكار است
انسان يا بايد بهره ببرد و يا بايد بهره برساند

اثري كه در گفتن و خواندن است
در دانستن نيست

کاميابي تنها در اين است که بتواني زندگي را به شيوه خود سپري کني

اگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بکوش زبرا آن شادي که ما به ديگران
مي دهيم به دل ما برمي گردد

افتادن در گل و لاي ننگ نيست ننگ آن است که همان جا بمانيد

بي وفايي را همه بلدند تنها وفاداري است که شجاعت مي خواهد

 خدايا ، به من زيستني عطا كن كه در
 لحظه ي مرگ بر بي ثمري لحظه اي كه براي زيستن گذشته ، حسرت نخورم و-
 مردني عطا كن كه بر بيهودگي اش سوگوار نباشم

  فاصله تابش خود را بر ديگران تنظيم کن
  خداوند خورشيد را در جايي نهاد که گرم کند ولي نسوزاند

  پازل دل يكي رو بهم ريختن هنر نيست

  در اين دنياي نامردان
  که مردانش عصا از کور مي دزدند منم خوش باور نادان محبت آرزو کردم


فرشته اي از سنگ پرسيد : چرا مانند خاک از خدا نمي خواهي که از تو انسان بسازد ؟
 سنگ تبسمي کرد و گفت : هنوز آنقدر سخت نشده ام که مستحق چنين خواسته اي باشم


اگه خدا تا لب پرتگاه بردت بدون يا از پشت گرفتتت ... يا همون لحظه پرواز رو يادت مي ده

عشق را وارد کلام کنيم تا به هر عابري سلام کنيم و به هر
 چهره اي تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنيم زندگي در سلام و پاسخ اوست
عمر را صرف اين پيام کنيم عابري شايد عاشقي باشد پس به هر عابري سلام کنيم


هنگامي كه دري از خوشبختي به روي ما بسته ميشود ، دري ديگر باز
مي شود ولي ما اغلب چنان به دربسته چشم مي دوزيم كه درهاي باز را نمي بينيم


وقتي با 1 انگشت به سمت کسي اشاره
مي کني و مسخرش ميکني اگه خوب به دستت دقت کني 3 تا انگشتت به سمت خودته


زندگي مثل پيانو است ، دكمه هاي سياه براي غم ها و دكمه هاي سفيد براي شادي ها
 اما زماني ميتوان آهنگ زيبايي نواخت كه دكمه هاي سفيد و سياه را با هم فشار دهي

 كلمه ها، عقايد شكل گرفته و افكار بيان شده هستند
به عبارت ساده، آنچه مي گويي، فكري است كه بيان مي شود

هيچ كس بدون تمايل خودتان نمي تواند بيازاردتان


خداوند هيچگاه چيزي را که شايسته آن نباشي به تو نمي دهد
اين بدان معناست که با اعتماد به نفس کامل از آنچه خداوند بر سر راهت قرار مي دهد

 استفاده کني 

 به خاطر اشتباه يه نفر ديگه از خودت انتقام نگير
 و به خاطر اشتباهات خودت هم خودت رو سرزنش نکن
 بزرگترين تنبيه تو همينه  که  اون اشتباهات  رو کردي و
درسي که بايد مي گرفتي رو همون موقع که مرتکبش ميشدي گرفتي،
بقيه كارها  فقط  تلف  کردن وقته  و  زمان چيزيه که جبران نمي شه
رها کن تا قابليت برگشت پذيري بهش بدي.تو حکمت خدا هم دخالت نکن
    
همونقدر که حکيمه، رحيم هم هست

ادامه دارد


 
 
انچه در ذهن من است
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
 

سلام

سلام بر دوستان


خدايا وقتي دل گرفته و غم دار است
 وقتي همه دوستان دشمنند  وقتي سوختن تنها علاجش ساختن است
  وقتي دوست داشتن پايانش از ياد بردن است 
وقتي در همه راهها چاهي پنهان است 
وقتي اسمان بالاي سرت از دود دلهاي گرفته سياه است
 به چه ميتوان دل خوش كرد 
پس بار ديگر  چشم به تو دوخته ام تا بار ديگر دستم را بگيري و از اين ظلمت
رهايي ام بخشي

ادامه دارد......


 
 
ذهن فعال
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

پرمودبترا ميگه در مواجهه با مشكل
يا راهي پيدا ميكنم يا ان را پديد مي اورم 

راه صحيح كشتن دشمن است
با مهرباني ميتوانيد چنان او را عوض كنيد كه ديگر نتواند دشمن باشد
در اين صورت او كشته شده است

اگر ميخواهيد دشمنتان را ناراحت كنيد سكوت كنيد و او را تنها بگذاريد

دوست هر كس عقل او و دشمنش ناداني اوست

يك مرد هر اندازه پر تلاش باشد و هر اندازه هم شخصيت قوي داشته باشد
اگر نتواند با ديگران كنار بيايد موفقيتي كسب نميكند

خوشا به حال كسي كه نميداند. انكه ميداند و عمل نميكند تبهكار است
انسان يا بايد بهره ببرد و يا بايد بهره برساند

اثري كه در گفتن و خواندن است
در دانستن نيست


 
 
ذهن برتر
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

دليل اينكه منابعي را كه جملات از انها استخراج شده اند ذكر نمي كنم
اين است كه منابع بسيار زياد هستند و در ضمن جملات بسيار زياد هستند
و امكان بررسي منابع وجود ندارد


 
 
ذهن زيبا
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
 

سلام

سلام بر دوستان

اگه مطالبی که براتون مینویسم مرتب نیستند من را ببخشید

سعی میکنم مفهوم جملات نزدیک به هم باشند


انجا كه حقيقت نباشد همه چيز پست و زشت است

اگر ميخواهي خوشبخت باشي جز انكه و انچه برايت مهياست ارزو مكن

اگر فقط را باعث اميدواري و استقلال خود ميدانيد هرگز به ارزوي خود نخواهيد رسيد

براي رسيدن به ارزويي بايد ارزوهاي ديگر را سر بريد

بيم و اميد از هم جدا نيستند اميد بدون بيم وبيم  بدون اميد  وجود ندارد

خداوند وقتي بخواهد كسي را فاسد سازد او را به همه ارزوهايش مي رساند

ازادي مطلق فقط در عالم خيال وجود دارد

نيروي كسي كه به چيزي معتقد است برابر است با نيروي نودونه نفر كه فقط به ان علاقه دارند

پاداش كاري كه خوب انجام گرفته است  همان انجام كار است

مادر يگانه موجودي است كه حقيقت عشق پاك را مي شناسد
ادم از تنهايي دق ميكنه

تنبلي انسان را خيال پرست بار مي اورد

خونسرد بمانيد تا بر همه كس تسلط داشته باشيد

صبر و اميد دو عامل موفقيتند

انسان دنيايي از عجايب است

گرفتاري و بيچارگي نتيجه اعمال نارواست

اگر به كسي اعتماد نداري از او پرهيز كن

كسي كه شانس را راهنماي خود بداند كور است
اتلاف وقت از گرانبهاترين خرج هاست

اولين تكليف ادمي حمايت از ضعفا است

مي انديشم پس هستم  هستم چون فكر ميكنمو فكر ميكنم چون شك ميكنم

بعضي ها از فكر كردن بيش از هر چيز ديگري رنج ميبرند

رمز كليه پيروزي ها اراده است

يك مادر خوب از صد استاد واموزگار بهتر است

بدگمان كسي است كه خيال  ميكند تمام مردم دنيا به بدي او هستند

سعادت در اين دنيا اين است كه بدانيم هدف از زندگي چيست

دلبستگي انسان به زندگي نيست به خوبي هاي ان است

زيبايي ناپايدار است و فضيلت جاوداني

دوست مانند چتري است كه در روزهاي باراني همراه شما باشد
حوادث به 2 دليل جاودانه ميمانند يكي به شيريني دومي به تلخي ان

ادم دروغگو زمان دروغ گفتن حركاتي مازاد انجام ميدهد چون انسان در حالت عادي نمي تواند
دروغ بگويد

به سخن بنگر نه به سخنگو

ارزشها تغيير نمي كنند بلكه اين روشها هستند كه تغيير مي كنند
   
اگر وقت كرديد به خودتان هم سر بزنيد

به چيزي كه دل ندارد دل بستن خطاست

در بدترين شرايط به بدترين بدترين نتيجه ممكن فكر كنن


خدايا وقتي دل گرفته و غم دار است
وقتي همه دوستان دشمنند  وقتي سوختن تنها علاجش ساختن است
وقتي دوست داشتن پايانش از ياد بردن است 
وقتي در همه راهها چاهي پنهان است 
وقتي اسمان بالاي سرت از دود دلهاي گرفته سياه است
به چه ميتوان دل خوش كرد 
پس بار ديگر  چشم به تو دوخته ام تا بار ديگر دستم را بگيري و از اين ظلمت
رهايي ام بخشي


مغرور به صداي عقل و دين گوش نميدهد

دروغگو از دروغگوي ديگر بر حذر است

غم شريك زندگي و يار ساعات درماندگي است

بزرگترين سعادت فرار از فلاكت است

براي زندگي فكر كنيد ولي غصه نخوريد

بدبختي مربي استعداد است

انسانها براي ان چيزي كه ندارند با هم ميجنگند

هر كسي را بيشتر دوست داري كمتر بر او تملق بگو

اگر از فردا اگاه و مطلع باشي امروز كار نمي كني

شكست بايد انرژي خفته ما را بيدار كند

تواضع بيجا اخرين حد تكبر است
 


 
 
ذهن زيبا
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
 

سلام


ژرژ علاقه زيادي به يادگرفتن خلباني داشت
روزي کتابي به دستش رسيد که عنوان آن اين بود
چگونه مي توان هواپيمايي را هدايت کرد؟
او کتاب را خريد و بي درنگ به يک شرکت هواپيمايي
مراجعه و هواپيمايي را براي دوساعت اجاره کرد
از همان اول که سوار هواپيما شد کتاب را ورق
مي زد و روموز خلباني را مو به مو انجام مي داد
و به زودي خود را بالاي ابرها ديد کتاب خيلي
جامع و دقيق نوشته شده بود بهرحال
زماني فرارسيد که او مي خواست پايين بيايد کتاب را ورق
زد تا فن پايين آمدن را اجرا کند اما در صفحه آخر نوشته شده بود
بقيه در جلد دوم


شادماني اسطوره ايست که در جستجويش هستيم


خدا نزديك است

مرد دستانش را به سوي آسمان دراز کرد و گفت
خدايا سلام امشب مي خواهم اندکي با تو
صحبت کنم امشب به کسي براي شنيدن احتياج دارم
به کسي براي گوش دادن به نگراني ها و
ترس هايم  خدايا تو شاهدي که به تنهايي نمي توانم
از تو مي خواهم که خانواده ام را در پناه خود حفظ کني
و عليرغم سرنوشتي که برايشان رقم
زده اي زندگيشان را پراز اطمينان و اعتماد کني
وبه ايمان اعطا کن تا بدون ترس  و واهمه با
لحظه لحظه زندگيم روبرو شوم

خدايا از تو سپاسگزارم که به حرف هايم گوش دادي
شب بخير دوستت دارم

آنگاه زمزمه کرد خدايا با من حرف بزن
 و سينه سرخي آواز خواند اما مرد نشنيد پس دوباره گفت
خدايا با من حرف بزن و آسمان غرش کرد
اما مرد بازهم نشنيد به اطراف نگاه کرد و گفت خدايا
بگذارتا تورا ببينم  ستاره اي در اسمان چشمک زد
 اما مرد نديد و فرياد زد خدايا معجزه اي به من
نشان بده .نوزادي به دنيا آمد اما مرد متوجه نشد
ودر نااميدي گريه سردادو گفت خدايا
مرا لمس کن بگذار بدانم که در اين جا حضور داري
پروانه اي روي شانه هايش نشست اما او آن را دور کرد
و فرياد زد به کمکت نياز دارم و نامه اي دريافت کرد پرازخبرهاي شاد
و اميدوار کننده اما او ان راخواند
و به گوشه اي انداخت و از آن جادور شد

خدا در همين جاست همين نزديکي ها در همين چيزهاي به ظاهر ساده و بي اهميت
نعمت هاي خدا ممکن است آن طورکه منتظرش هستيد به دستتان نرسد

     ,انسانها مي توانند هر چيز ارزشمندي را از دست بدهند مگر
 بنيادي ترين آزادي بشري را   آزادي انتخاب  يعني طرز برخورد يا شيوه واكنش به
      .سرنوشت يا هر رويداد و آزادي برگزيدن راه خويش  را

 


خدا تنها معشوقي است که عاشقاني دارد
که هيچ يک از بودن ديگري ناراضي نيست و هيچگاه يکي از
آنها معشوقش را تنها براي خود نمي خواهد

 هميشه سعي کن چيزي را که دوست داري بدست بياري
 و گرنه مجبوري چيزي را که بدست مي آوري ، دوست داشته باشي
 
در نگاه کسي که پرواز را نميفهمد ، هر اندازه اوج بگيري کوچکتر خواهي شد
 
مهمترين راز خوشبختي در زندگي اين است که
 فرصتي براي فکر کردن به اينکه خوشبخت هستيد يا نه ، نداشته باشيد
 
زندگي مثل شطرنج ، اگه بازي نکني ميگن بلد نيست
اگه بد بازي کني مي بازي
و اگه خوب بازي کني همه مي خوان شکستت بدن
 
آرزوهاتو  يه جا يادداشت کن و يکي يکي از خدا بخواه
 خدا يادش نميره ، ولي تو يادت ميره که چيزي که امروز داري
 آرزوي ديروزت بود

هميشه غمگين ترين و رنجورترين لحظات انسان توسط كسي ساخته مي شود
كه شيرين ترين و شاد ترين لحظات را براي او ساخته است

دنيا دو روز است يک روز با تو يک روز بر عليه تو
روزي که با تو ست مغرور نشو     
روزي که بر عليه توست ما يوس نشو

بهترين دوست اون دوستيه که بتوني باهاش روي يک سکو ساکت بشيني
 وچيزي نگي و وقتي ازش دور ميشي حس کني بهترين گفتگوي عمرت رو داشتي


موفقيت مثل يک دختر زيبا هرلحظه ممکن است ما را ترک کند
 ولی شکست مثل يک مادر می خواهد درس های مهم زندگی را به ما بياموزد

شايد زندگی آن جشنی نباشد که آرزويش را داشتی اما حال که به آن دعوت شدی تا ميتوانی زيبا برقص


ما هميشه صداهاي بلند را ميشنويم، پررنگ ها را ميبينيم، سخت ها را ميخواهيم.
 غافل ازينکه خوبها آسان ميآيند، بي رنگ مي مانند و بي صدا مي روند

وقتی دلمون گرفته نگاه يه عاشق هم برامون مسخره هستش
اما وقتی شاديم نگاه يه گرگ گرسنه هم زيباست اين يه واقعيت تلخه

بس که دیوار دلم کوتاه است هر که از کوچه تنهایی من میگذرد
 به هوای هوسی هم که شده سرکی میکشد و میگذرد

عمر را دریاب که عمر ، قصه مرد یخ فروشی است که گفتند فروختی ؟؟ گفت نخریدن تمام شد

مهم نیست که مرا دوست بداری ، مهم اینست که بدانی دوستت دارم


زندگی سخت نیست ما سختش میکنیم ، دلها تنگ نیست ما تنگش میکنیم ،
 عشق قشنگ نیست ما رنگش میکنیم ، دل هیچ کس سنگ نیست ما سنگش میکنیم

زندگي براي مردم حساس غم انگيز و براي اشخاص فكور خنده است

اگر پول را فداي خودت كني  مانند يك اهريمن ازارت خواهد داد

بي اطلاعي از ناداني خود  دردي است كه نادانان به ان گرفتارند

سه چيز خيلي سخت است  فولاد  الماس  خويشتن داري

اخلاق را طوفانهاي روزگار تقويت مي كند


 
 
ذهن زيبا
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
 

سلام

سلام بر دوستان

امیدوارم از جمله هایی که براتون مینویسم لذت ببرید


ما در مقابل خورشيديم و آنرا مي بينيم اما توهمات
و برداشتها ما را از آن محروم مي كنند
همه جا را به دنبال خورشيد مي گرديم اما گشتن بيهوده است
 هرچه بيشتر مي گرديم از او دورتر ميشويم.او در دسترس است
او كه روشن و نوراني مي كند همين جاست همراه تو
 و تو از حقيقت مي گريزي 
پس بايد چكار كرد؟ آرام باشيد
 همان جا كه هستيد باشيد. ساكت بمانيد
 خيره به سوي خورشيد بنگريد
... او كه نجات بخش است، او كه حيات مي دهد
 همين جاست، اكنون همين جاست
سعي كردم تجربه اش كنم
 آن سكوت را تا گوشهايم صدايش را بشنوند
 آن آرامش را كه دل را باز مي كند. راستي كه خدا با من است
 خدايي كه گفته از شاهرگم به من نزديكتر است
 چه آرامش لذت بخشي
انگار به خودم خيلي نزديك شده ام
 شما چي فكر مي كنيد؟


اين دنيا مثل دنياي قبل تولد است
بعد از مرك 2باره  متولد ميشويم

حضرت عيسي مسيح (ع) مي فرمايند : تا دوباره متولد نشويد به ملکوت الهي راه نخواهيد يافت
به نظر شما چه کساني دوباره متولد شده اند؟
آيا به دوباره متولد شدن ما هم اميدي هست؟
در آن صورت چه کسي بدنيا مي آيد؟ و پدر و مادر او کيستند؟


 
 
 
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
 
این وبلاگ متعلق به سعيد اسماعيليان می باشد