پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

شب يلدا
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
 

سلام

سلام بر دوستان

شب یلدای زیبا و به یاد ماندی را برای شما دوستان خوبم ارزو میکنم

به امید دیدار


 
 
ضرب المثل های ايرانی۳
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان


شرط عاشقي نيست با يك دل و دو دلبر داشتن

زندگي يك انسان   اعمال اوست

زندگي تلخ است ولي ميوه ان شيرين است

سخن نيكو صياد دلهاست

سكوت طولاني هيبت مياورد

سنگين ترين بار بار مسئوليت است

سينه فرد عاقل گنجينه اسرار اوست

صبر سختي دنيا را كم ميكند

زبان برنده ترين چاقو هاست

صفات نيكو كهنه شدني نيست

زمان شفا دهنده دردهاست

كم ارزش ترين علم ان است كه با عمل توام نباشد

گمراه را جز گمراهان دوست ندارند

مردي بزرگ است كه قلبي كودكانه داشته باشد

مي ترسم از كسي كه نمي ترسد از خدا

عشق بزرگترين و شيرين ترين درد در زندگي است

نزد خردمند خاموشي ادب است

زن بلاست  هيچ خانه اي بي بلا نباشد

زندگي يعني پرهيز كردن از جنگ و جدل

زن نجيب عاليترين درجه تكامل انسان است

زن نجيب گرفتن دشوار است ولي نگه داشتنش اسان است

ستايش بد كاران از بزرگترين گناهان است

ستيزه جو گناه ميكند و نميتواند پرهيزكار باشد

سخت تر از درد زخم انديشه بي مرهمي است

صداقت مرد به اندازه جوانمردي اوست

ظالم با شمشير خودش به هلاكت ميرسد

علم اندك از عبادت زياد بهتر است

غرور مانع بهره گيري ازپندهاي مفيد است

فراموشي هم نعمتي است

فقط احمقها راز خودشان را افشا ميكنند

قلب زن بيشتر از مغزش كار ميكند

قلم دانشمندان برتر از خون شهداست

نياموخته بهتر از بد اموخته است

وجود ناقص به از عدم محض

هر پول داري ثروتمند نيست

هر سري فكري دارد

يك گناه گناه ديگر را بوجود مياورد

همنشين تو بايد از تو بهتر باشد


به اميد ديدار...


 
 
ضرب المثل های ايرانی۲
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان


اعتماد به نفس دو سوم موفقيت است

افراد خوشفكر زود خوشحال يا ناراحت نمي شوند

افسرده دل افسرده كند انجمني را

اگر ابر نبود از افتاب لذت نمي برديم

اگراعتماد به نفس داري نيازي به تمجيد ديگران نداري

اگر از دوست خوب  خود دوري كني از او بي بهره ميشوي

اگر به ارزوي خود نرسيدي غمگين مشو

اگر زمانه با تو نساخت تو با زمانه بساز

اگر عسل نميدهي نيش هم نزن

اگر گفتن نقره باشد  خاموشي زر است

اگر ميخواهي اندوهگين نباشي حسود نباش

اگر ميخواهي مردي را بشناسي به او قدرت بده

اميدواري يعني پيروزي

اول وامت را پس بده   بعد سخاوتمندي كن

ايمان وابسته است به صبر و شرم و حياء

با حرف زدن خود را به ديگران ميشناسانيد

با لجوج مباحثه كردن حماقت است

بپرهيز از ناداني كه خود را دانا شمرد

بخشنده باش اما نه به اندازه بي چيز كردن خود

بدتر از بيماري بدن سنگدلي است

بد گويي از ديگران بد گويي از خود است

براي تولد فقط يك راه است و براي مردن هزار راه

براي دانا شدن سوال كن  نه براي جدل كردن

برتر از سلامتي بدن سلامتي روان و فكر است

بردباري دفع كننده زشتي هاست

بردباري شجاعت است

بردباري فرد   طرفداران او را زياد ميكند

بردباري كليد شادماني است و شتاب كليد اندوه

بزرگترين سرمايه عقل است

بگذار دشمنت را ديگران از بين ببرند

بهاي مرگ جان است

بهترين تمايل رضايت از سرنوشت است

بهترين مردم خوش اخلاق ترين مردمند

به نرمي ميتوان رخنه در سنگ كرد

به هوش باش تا دلي را به سهو نسوزاني

بي كلاهي سر  عار نيست  بي عقلي سر عار است

پشت سر هر مرد موفق يك زن خوب و نجيب است

تار و پود وجود ما از افكار ماست

تحمل ضعف ها و عيب هاي  ديگران نشانه كمال است

ترس از احتياج بدتر از خود احتياج است

تفكر اينه اي شفاف است

تفكر برتر از علم است

تهمت زدن مانند زغال است يا ميسوزاند يا سياه ميكند

جهل بزرگترين فقر است

حيف از كسي كه رنج ميكشد بهر ناكسي

خشم اولش ناداني و اخرش پشيماني است

خوابيدن با ايمان  بهتر از نماز خواندن با شك است

دانش زينت اغنيا و ثروت فقرا  است

در شادابي كودك باشيد و در فهم بزرگ

دشمن اشكار هيچ وقت خيانت نميكند

دل ابلهان روي زبانشان و زبان عقلا در دلشان است

دوستان وفا دار بهتر از خويشاوندانند

دوستي با مردم نشانه عقل است

ديروزت گذشت و فردايت احتمالي بيش نيست

رحم كردن بر بدان ستم است بر نيكان

رياست بي سياست نتوان نمود


ادامه دارد...


 
 
ضرب المثل های ايرانی۱
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

اب حيات اگر به ابرو بفروشند  دانا نخرد

اتش اول خودش را مي سوزاند

ادم تا كوچكي نكند به بزرگي نرسد

ادم در جواني اسير نان است و در پيري طالب مدح

ادم طمع كار هميشه گرفتار است

ادم عاقل در همه حال ميانه رو است

ادم فقير حتي در وطن خود غريبه است

ارزو سرمايه مفلس است

اسوده خاطر مباش از كسي كه تو او را رنجانده اي

اه     صاحب درد را باشد اثر

ابله گفت و نادان باور كرد

احتياج باعث اختراع مي شود

اخلاق انسان تا حد زيادي بستگي به تقواي او دارد

ادب بزرگترين سرمايه است

ادب نياموخته از پدر     ادب شود به دست روزگار

از درخت تنبلي ميوه گرسنگي مي رويد

از دست دادن دوستان غربت مياورد

از دست دادن فرصت ها پشيماني مياورد

ازدواج يخچال عشق است

از روزي كه حق را شناختم در ان ترديد نكردم

از كسي اطاعت كنيد كه او را به خوبي ميشناسيد

از كوزه همان تراود كه در اوست

از مردي تا نامردي يك قدم است

از مكافات عمل غافل مشو

از نفس پرور هنروري نيايد و بي هنر را سروري نشايد

ادامه دارد...


 
 
مردان و زنان
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان


هرگاه عقل و خرد كامل شود كلام و سخن كوتاه و گزيده ميشود

حق  را به مردم بشناسانيد ان هم به طور استدلالي

دعاي شخصي نكنيد و بندگان خدا را هم در كنار سفره الهي شركت دهيد

كيش مهر

همي گويم و گفته ام بارها
بود كيش من مهر دلدارها
پرستش به مستي است در كيش مهر
برونند زين جرگه هشيارها
به شادي و اسايش و خواب و خور
ندارند كاري دل افگارها
بجز اشك چشم و بجز داغ دل
نباشد به دست گرفتارها
كشيدند در كوي دلدادگان
ميان دل و كام ديوارها


پير  خرد پيشه  نورانيم
برد ز دل رنگ پريشانيم
گفت كه در زندگي ازاد باش
گذران است جهان شاد باش


مردان
سكوت را دوست دارند
شنونده خوبي نيستند
هدفگرا هستند
از راه چشم عاشق ميشوند
در جواني خودخواه و در پيري مهربانند

زنان
اهل گفتگو هستند
شنونده خوبي هستند
از راه شنيدن(گوش)عاشق ميشوند
بيشتر به گذشته فكر ميكنند
در جواني مهربان و در پيري خودخواه ميشوند

البته هميشه استثنا هم وجود دارد

ادامه دارد...


 
 
سکوت شب
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦
 

سلام

سلام بر دوستان

قدر دو چیز فقط زمانی دانسته میشود که از دست میرود

یکی تندرستی و دیگری جوانی

سکوت هیچگاه اشتباه نمی کند

شب مادر اندیشه هاست

ادامه دارد.....


 
 
افكار مردگان
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

روح زندگان از افكار مردگان سرشته است


اگر ميل داريد چشمتان به قيافه شخص بخصوصي نيفتد كافي است به او مبلغي قرض بدهيد

براي اينكه زندگي زناشويي ارام باشد شوهر بايد كر و زن بايد كور باشد      مثل اسپانيايي

به كار دشوار چنان حمله كن كه گويي اسان است
وبه كار اسان چنان روي بياور كه گويي دشوار است

بدبخت ترين كس كسي نيست كه دوست ندارد بلكه كسي است كه دشمن ندارد

با پولت نميتواني خودت را بشناسي   و 
بدون پول هيچ كس تو را نخواهد شناخت

بايد رنج ببريم  لب فرو بنديم ستايش كنيم  اميدوار باشيم و بميريم
در مخالفت ها منصف باش و دشنام نده
براي اندرزخوب بهايي وجود ندارد
بدي اشخاص احمق همتراز نيكي اشخاص عاقل است
بهترين كلمه سخني است كه بايد گفته شود
همانا پشيماني بر گناه و بدي  انسان را به دست كشيدن از ان وا ميدارد


بيشتر خطاهاي انسان از زبان اوست


ادامه دارد...


 
 
اعتبار
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

همه تلاش بشر در زندگي كسب اعتبار است تا در پرتو ان راحت زندگي كند

اعتبار نه فروختني است نه اعطا كردني بلكه بدست اوردني است

كسب اعتبار خود را در فكر و روح و قلب ديگران  جا كردن است

اعتبار مثل شهرت است سخت و دير بدست مي ايد  و اسان و زود از دست ميرود

اعتبار بايد معنوي و دروني باشد  اعتبار مادي   معامله و تجارت است

اعتبار سنگ گرانبهايي است كه به يك سنگ غفلت خرد و بي ارزش ميشود

اعتبار تو بدست خود تو است همانطور كه بي اعتباري تو بدست خود تو است

اعتبار واقعي و حقيقي ان است كه پس از مرگ نيز همچنان  پابرجا باشد

اول به خدا و دوم به خودت اعتماد داشته باشي كافي است

اعتماد به تدريج ميايد و يكجا ميرود

اعتقادي كه سريع حاصل ميشود به همان سرعت نيز باءل خواهد شد

بالاترين اعتمادها اعتماد به نفس است


ادامه دارد....


 
 
توکل
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان


همواره به ياد داشته باشيم  سكوت گاهي اوقات بهترين پاسخ ممكن است

عقيده اي كه مردم از ترس جانشان بپذيرند پايدار نيست

سياست داشته باش و هيچوقت كسي را به عمد از خودت فراري نده

براي تغيير دادن افراد بايد شناخت انها را از زندگي تغيير داد

هر مشكل پيش امده را يك فرصت بدان

به خدا توكل كن ولي درب ماشينت را قفل كن

كساني كه دير (كم)قول ميدهند خوش قول ترين مردم ها هستند

انكه توانا تر است راحت تر ميبخشد

ازدواج ممكن است پايان پايان عشق باشد

هيچوقت با ناله كردن سعي در جلب توجه كردن مكن

خوشي هاي كوچك خوشبختي هاي بزرگ را ميسازد

زيانكارترين مردم كسي است كه بتواند حق را بگيرد ولي نگويد

رايج ترين خودكشي دنياي امروز انتحار با فكر و خيال واهي است

مراقب باش تا مشكلات بزرگ باعث از دست دادن موفقيت هاي بزرگ نشوند

هيچ گاه بخاطر اشك هاي صادقانه ات شرمسار نباش

اعتبار خود را در بي اعتبار كردن ديگران مجوي

ادامه دارد


 
 
فرشته های خاکی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

ادمها فرشته هستند و هرچي سن ادمها بيشتر ميشه و بزرگتر  ميشن
بالهاي اين فرشته ها كوچيكتر ميشه
البته استثنا هم وجود  داره


ادامه دارد.....


 
 
دنيا
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
 

سلام

سلام بر دوستان

براي دنيا ممكن است تو يك نفر باشي

ولي براي يك نفر ممكن است همه دنيا باشي

ادامه دارد......


 
 
سهراب
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

پشت دريا شهري است
قايقي خواهم ساخت
خواهم انداخت به اب
دور خواهم شد از اين خاك غريب
كه در ان هيچ كس نيست كه
در بيشه عشق
پهلوانان را بيدار كند
پشت دريا شهري است
كه در ان پنجره ها رو به تجلي باز است
بامها جاي كبوتر هايي است كه
به فواره هوش بشري مي نگرند
دست هر كودك ده ساله شهر شاخه معرفتي است
وصداي پرمرغان اساطير مي ايد در باد
پشت دريا شهري است
قايقي بايد ساخت

سهراب سپهري


 
 
زندگی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦
 

سلام
سلام بر دوستان

با زني ازدواج كنيى كه اگر مرد بود بهترين دوست شما ميشد
وبالعكس

از ميان تمام اشتباهات پيشگويي كم خرج ترين انهاست

خشمگين شدن انتقام خطاهاي ديگران را از خود گرفتن است

اكثر ما زماني فكر ميكنيم كه با مشكلي روبرو شويم

جوانان از مزه و پيران از سرخي سيب لذت ميبرند

يك دروغگو ميتواند دنيا را دور بزند ولي نمي تواند برگردد


ميزي براي كار
كاري براي تخت
تختي براي خواب
خوابي براي جان
جاني براي مرگ
مرگي براي ياد
يادي براي سنگ

اين بود زندگي
(بعضي ها)


اگر روزي شان و مقامت پايين امد نااميد مشو
افتاب هر روز هنگام غروب پايين ميرود تا بامداد روز ديگربالا بيايد

هر كلمه كه از دهان بيرون ميايد مرهمي است كه به زخمي ميرسد يا خنجري است
كه دلي را ميشكافد يا نسيمي است كه درياي احساسات را به لرزه  در مياورد
پيش از گفتن تامل كنيم

بسياري از مردم نقره را در انتظار طلا از دست ميدهند

انچه ما را به تدريج سست مي كند و خوشبختيمان را
مسموم ميسازد اين است كه احساس مي كنيم بزودي خسته ميشويم و
به پايان انچه برايمان جذاب است ميرسيم

خوشبين نوري را كه وجود ندارد ميبيند و بدبين هميشه دنبال خاموش كردن ان نور است

ادامه دارد...


 
 
دوستی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

زندگي درسي طولاني است درباره تواضع و فروتني

هيچوقت  پشت سر من راه نيا  شايد تو را درست راهنمايي نكنم
هيچوقت جلوي من راه نرو شايد تو را همراهي نكنم
هميشه در كنار من باش و دوست من باش

زندگي لذت بخش است.مرگ ارامش بخش است.اما
سفر از لذت به ارامش بسيار سخت و رنج اور است

اميد داشتن  لبخند زدن به خداوند است

روشن كردن شمع بهتر از نفرين كردن تاريكي است


ادامه دارد...


 
 
كافي نت
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

از همان روزي كه دست حضرت قابيل
گشت آلوده به خون حضرت هابيل
از همان روزي كه فرزندان آدم
زهر تلخ دشمني در خونشان جوشيد
آدميت مرد
گرچه آدم زنده بود.
از همان روزي كه يوسف را برادرها به چاه انداختند
از همان روزي كه با شلاق و خون ، ديوار چين را ساختند
آدميت مرده بود.
بعد دنيا هي پر از آدم شد
اين اسباب گشت و گشت
قرنها از مرگ آدم هم گذشت
اشك در چشمان و بغضم در گلوست
اي دريغ
آدميت برنگشت.
قرن ما
روزگار مرگ انسانيت است
سينه دنيا ز خوبي‌ها تهي است
صحبت از آزادگي ، پاكي  و مروت ابلهي است
صحبت از موسي و عيسي و محمد نابجاست
روزگار مرگ انسانيت است.
من كه از پژمردن يك شاخه گل
از نگاه ساكت يك كودك بيمار
از فغان يك قناري در قفس
   از غم يك مرد در زنجير يا حتي قاتلي بر دار
و اندر اين ايام زهرم در پياله زهر مارم در سبوست
مرگ او را از كجا باور كنم.
صحبت از پژمردن يك برگ نيست
واي جنگل را بيابان مي‌كنند
دست خون آلود را در پيش چشم خلق پنهان مي‌كنند.
هيچ حيواني به حيواني نمي دارد روا
آنچه اين نامردمان با جان انسان مي‌كنند.
صحبت از پژمردن يك برگ نيست
فرض كن مرگ قناري در قفس هم مرگ نيست
فرض كن يك شاخه گل هم در جهان هرگز نرست
فرض كن جنگل بيابان بود از روز نخست.
در كويري سوت و كور
در ميان مردمي با اين مصيبت‌ها صبور
صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق
گفتگو از مرگ انسانيت است.
فريدون مشيري


 دوستت ندارم، تنها به اين دليل ساده كه عاشقت هستم

  ادامه دارد.....


 
 
دکتر علی شريعتی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

بهترين نظرات در سكوت و خلوت به ذهن انسان ميرسد

ذهن شما معدن طلاست

اگر به انسانها شخصيت و ابراز عقيده بدهيد (فرصت دادن)پاداش و امكان مشاركت
باعث رشد انها خواهد شد و انديديشه هاي ناب خود را بيرون خواهند ريخت

زندگي همان چيزي است كه وقتي ما سرگرم برنامه ريزي براي كارهاي ديگر هستيم
اتفاق مي افتد

در بدن همه افراد هفت نقطه حساس وجود دارد كه مولد انرژي است

همه جاي شهر يكجور است فقط ظاهر انها تفاوت دارد

كسي كه به پسر خود حرفه اي ياد نمي دهد به او مي اموزد كه دزد باشد

كلماتي وجود دارند كه قاتلند

كسي كه كم ميداند كمتر فراموش ميكند

دکتر علی شريعتی
نميدانم پس از مرگم چه خواهد شد
نمي خواهم بدانم كوزه گر از خاك اندامم چه خواهد ساخت
ولي انقدر مشتاقم  كه از خاك گلويم سوتكي سازد
گلويم سوتكي باشد
به دست كودكي (طفلكي)گستاخ و بازيگوش
و او يك ريز و پي درپي
دم گرم خودش را در گلويم بفشارد
و خواب خفتگان خفته را اشفته تر سازد
بدين سان بشكند دايم سكوت مرگبارم را

ادامه دارد.....


 
 
لذت زندگی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

اول اعتقاد به خداوند يكتا و بعد اعتقاد به آنچه كه خداوند فرمان داده است

اعتقادي كه به زور بدست ايد ارزشي ندارد

كسي كه به چيزي اعتقاد ندارد زندگي را در يك خلاء  (بي پاياني)ميگذراند

شكست مقدمه بي اعتقادي و يا تزلزل در اعتقاد است

هيچ ثروتي نيرومند تر از عقل نيست

به كسي كه غم سنگيني دارد نگو ميدانم چه حالي داري  چون نميداني

وقتي برادران با هم كار ميكنند خاك تبديل به طلا ميشود

عادت كن بدون اخم كردن مخالفتت را نشان دهي

هر چه بيشتر ماهي بخوري بايد به دريا نزديكتر شوي        مثل انگليسي

آرزوهاي بشر هيچ حدي ندارد

انتقال باعث افزايش قدرت خلاقيت ميشود

در مورد موضوعي كه خوب متوجه نشدي قضاوت نكن

با ادمهاي كوچك (كوتاه نظر)نمي توان كارهاي بزرگ انجام داد

احساس دل بالاتر از منطق است

دليلي وجود دارد كه خداوند دو گوش و يك دهان به ما هديه كرده است

به همان اندازه كه ميتواني دوست داشته باشي وجود داري

يك زن چيزي جز يك شوهر نميخواهد اما وقتي به او رسيد همه چيز ميخواهد

همه خوبند اما نه براي هر كار

رختخوت خواب نرم خواب سنگيني مي اورد

نيرويي غير قابل وصف در نيايش نهفته است

براي رسيدن به موفقيت اينطور فكر كن كه بايد از چه چيزهايي بگذري تا به ان برسي

اشتباه را تصحيح نكردن خود اشتباه ديگريست

دريا با هر شدتي كه طوفاني باشد  ماهي هايي كه در عمق دريا زندگي ميكنند
آرامش خود را از دست نميدهند

هرگز به روياهاي كسي نخند

نيمي از مردم نيمي از عمر خود را صرف بدبخت كردن نيم ديگر ميكنند

به ياد داشته باشيد شخصيت شما سازنده اينده شماست

اگر هر روز راه را عوض كني هرگز به مقصد نخواهي رسيد

اگر ميخواهي ميزان پيشرفت ملتي را بداني به تفكر زنان ان ملت بنگر

يك زن خوب به انچه كه شوهرش علاقه نشان ميدهد  علاقه نشان ميدهد

افكار خود را اگاهانه كنترل كن

ادم عصباني نميتواند حقيقت را بگويد

با ديد محدوديت در خويشتن   خداوند را محدود نكنيد

انچه ادمي را ميكشد غم و اندوه است نه كار  پس كار ميكنم تا خوشبخت باشم

چرخهاي سنگين و زنگ زده زندگي با دستهاي نا مرءي اميد مي چرخند

بهترين دانشگاه دامان مادر است

بازوان مادر از محبت ساخته شده  چون كودك به ارامي در ان به خواب ميرود

سعي كن در همين لحظه لذت بردن از زندگي را اغاز كني


ادامه دارد.....


 
 
سلام
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٩ آذر ۱۳۸٦
 

سلام

سلام بر دوستان

چند روزه که کمی سرم شلوغه ببخشید که نتونستم براتون بنویسم

قول میدم به زودی جبران کنم

به امید دیدار ....


 
 
زندگی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٩ آذر ۱۳۸٦
 


سلام

سلام بر دوستان


زندگي مثل بازي شطرنج ميمونه

اگه بازي نكني ميگن بازي بلد نيست

اگه بد بازي كني  زندگي را باختي

اگر هم خوب بازي كني همه ميخوان شكستت بدن

ادامه دارد.....


به اميد ديدار


 
 
اعتماد و اعتقاد
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦
 

سلام
سلام بر دوستان


بدان كه نگران شدن در مورد مسايل حدي دارد

يك نفر در يك لحظه نمي تواند در دو قايق پارو بزند

لبخند هاي هميشگي بي هزينه و با ارزش هستند

هيچ كسي نميتواند قاضي عادلي براي كردار خود باشد

هر جدايي يك نوع مرگ است و هر اشنايي يك رستاخيز است

وقتي همدردي پيدا شد درد سبكتر ميشود

وقتي به يك نفر ميگويي دوستت دارم ان را در عمل هم نشان بده

در مورد چيزي كه احتمال از دست دادنش هست مخاطره نكن

بسياري از خطرات و مشكلات زاييده شك است

هر انشاني براي خود لحظه هاي شيطاني دارد

انسان بدون خواب و اميد بدبخترين موجود روي زمين است

وقتي ميگويي متاسفم به چشمهاي طرف مقابل خود نگاه كن

اول فكر بعد ازمايش بهد  اعتقاد

اعتمادي كه سلب شد به زحمت دوباره جلب خواهد شد

بدون اعتقاد اعتماد نمي ايد و بدون اعتماد اعتقاد صحيح نيست

ادامه دارد....... 
 
ذهن من
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان


اثار هنري به دو
دليل ارزشمندند .اول اينکه توسط استادان به وجود امده اند ودوم اينکه تعدادشان کم است
.شما گنج پر ارزشي هستيد زيرا توسط بزرگترين استادان خلق شده ايد و فقط يکي هستيد .

تو ان امپراطوري هستي که به خواب رفته ودر رويا ميبيند که گداست از خواب بيدار شو .
بالاترين شيطاني که
 ممکن است بر انسان نازل شود گمان باطل و ناخوشايند است که ممکن است از خود داشته باشد

در كار و روابط خانوادگي اعتماد مهمترين اصل است

از كسي كه چيزي ندارد از دست بدهد بر حذر باش

در حيات بشر زيباتر از دوستي چيزي نيست


ساقه ي ذرت يا دانه ي گندم در مدتي کوتاه محصولي مي دهد در حالي که درخت

ميوه نيازمند سالها رشد است تا کامل شود .اما وقتي رشد ان کامل مي شود بر

فراز ذرت ها و گندم زارها سايه مي گسترد

اهداف و اقدامات کو چک شايد شما را سريع به نتيجه بر ساند اما چيز زيادي را

عايدتان نخواهد کرد .تنها بر نامه هاي بزرگ و دراز مدت است که نتايج مهم و

چشم گيري به ار مغان مي اورد .بايد صبور بود عجله نکنيد گاه به سالها انتظار نياز

است تا انچه را که مي خواهيد بدست اوريد

ادامه دارد.......


 
 
تکليف ها
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦
 


سلام

سلام بر دوستان

گذشته مكان يادگارها  اينده مقام اميدها  و حال جايگاه تكليف هاست

ادامه دارد.....


 
 
ارزو
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦
 

سلام

سلام بر دوستان

 


افكار هر انسان دنياي اوست

شخص خوش اخلاق و وظيفه شناس معمولا داراي وجدان پاك است

يكي از ناشناخته ترين لذت ها در زندگي حرف زدن با خود است

انتقاد از خود سازندگي است به شخصيت استحكام
 ميبخشد ادمي را براي كاميابي هاي بيشتر اماده ميكند

اميد دارويي است كه درد را قابل تحمل ميكند

بدون تعقيب هدف زندگي لذت ندارد

خنده بهترين اسلحه جنگ با زندگي است

انچه را كه بد ميفهميم  نميتوانيم خوب بيان كنيم

سعادت   هميشه دوستان شوم خود را به همراه دارد

اخلاق را طوفانهاي طبيعت تقويت ميكند

قضاوت خود را به تعويق بياندازيد

هر زخمي را مهرباني مرهم است

ياد بگريد كه افكارتان را از طريق افكار مثبت هدايت كنيد

وقتي براي بدست اوردن چيزي سخت تلاش كردي سعي كن از ان لذت ببري

 ادامه دارد.......