پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

رستگاری
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان


رستگاری در درست دیدن است

عرفان بحث معرفت نفس است
نفس نیز یعنی خود

تمام مشکلات انسان امروز از یک جهان بینی غلط سرچشمه می گیرد
وقتی دنیا را درست نمی بینیم  انچه می بینیم نا درست است
دکتر ویلیام چیتیک

به امید روزهای اینده...


 
 
عشق بزرگ
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
 

 


سلام
سلام بر دوستان


برای شب پیری در روز جوانی باید چراغی تهیه دید

انکه راز خود را نهان داشت
اختیار را به دست خویش گذاشت

والد = تعالیم دیگران
بالغ = اندیشه در مورد زندگی
کودک = احساس در مورد زندگی


برای رسیدن به عشق بزرگ باید عشق های کوچک را دور ریخت

سیم های تار اگر کوک نباشند هرچه با ان بنوازی صدای خوشی شنیده نمی شود
انسانها هم اگر کوک نباشند هر چه را که می بینند نا خوشایند است
به امید اینکه همیشه ساز شما کوک باشد

به امید روزهای اینده...

 


 
 
خوشبین
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧
 
سلام سلام بر دوستان او در هر بهار گلها را برای ما می فرستد او هر روز صبح خورشید را به ما هدیه می دهد هر وقت و هر کجا نیاز به حرف زدن داشته باشیم او برای شنیدن انجاست خوشبین باشید تا بیشتر عمر کنید ...به امید روزهای اینده
 
 
سفر به سوی طبیعت
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
 
سلام سلام بر دوستان فردا را باید ساخت اینده نزدیک است انسان به صلاح است با سه کس دوستی نکند انسان فاسد انسان احمق انسان دروغگو به نظر من انسان دروغگو هم فاسد است هم احمق اندوه خوردن نیمی از کهنسالی است دلا باز ای دلا هر انچه هستی باز ای نیرویی که موجب حرکت تمام عناصر است طبیعت است ابن سینا انسان جزیی لاینفک از طبیعت است گفتم عیسی از چه زنده کند مرده را گفتا نتیجه نفس جان افزای ماست یک شب قدم زچاه طبیعت برون گذار تا بنگزی صفای فلک از صفای ماست ...به امید روزهای اینده
 
 
ثروتمند کیست؟
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٤:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان

 

مرد را دردی اگر باشد خوش است
درد بی دردی علاجش اتش است

یقین برتر از ایمان است و هیچ چیز کمیاب تر از یقین نیست

اگر همه قدرت جادویی خواندن فکر دیگران را داشتند عشق از بین می رفت

مرگ نزدیک است و هم صحبتی با دنیا اندک است

زمانی که به ریشه واژه کامیابی می رسی مفهومش باز نایستادن است

ارامشی که پس از انجام وظیفه به انسان دست می دهد بدتر از ترسها و امید هاست
خردمند وظیفه را وسیله امرار معاش قرار نمی دهد بلکه وظیفه برای او هدف زندگی است

مانند مرد عمل فکر کن و مانند مرد فکر عمل کن

در برابر حق فروتن باش تا خردمندترین مردم باشی

ثروتمند کیست؟   انکه از ثروتش استفاده کند
ثروتی که همه انسانها از ان برخوردارند
قدرت تصمیم گیری است

حرف خوب که بیشتر از حرف بد زحمت ندارد
مثل ایرلندی

زشت ترین نوع بی وفایی
فاش کردن راز است

اگر دانش دارید بگذارید دیگران با ان شمع خود را روشن کنند

جدیت مقصد را نزدیک می کند

موفقیت به سراغ شما نمی اید  شما باید به سراغ ان بروید


به امید روزهای اینده...

 


 
 
اندیشه شریعتی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان


انسان موجودی است که برای وجود داشتنش نیاز به دلیل دارد

اگر ما نفهمیم که انسان چیست و چه باید باشد یعنی اعتقاد روشن
به حقیقت انسان نداشته باشیم همه تلاش های ما بیهوده است

ایا انسان ساخته و پرداخته محیط است یا محیط تحت تاثیر انسان قرار دارد؟

بین من ازاد انسانی (که می اندیشد و کشف می کند) و محیط
اطراف(یعنی جسم و اجتماع و ابزار)رابطه یکطرفه وجود ندارد
بلکه رابطه علی و متقابل مداوم وجود دارد

برای انسان چهار زندان وجود دارد
جبر طبیعت
جبر تاریخ
جبر جامعه
جبر خویشتن

انسان دارای چهار خصوصیت است
اگاهی
اراده
ارمان
افرینندگی

 

به امید روزهای اینده...


 
 
ایمان به خود
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان


تصمیم نگرفتن  تصمیم گرفتن است


ترجیح می دهم بزرگترین اشتباه را انجام دهم
ولی بر خلاف عقایدم و نظراتم عمل نکنم

کسی که نتوانست از تولد فرار کند از مرگ هم نمی تواند فرار کند

خان اگر لباس نو بپوشد همه می گویند مبارک است
گدا اگر بپوشد همه می گویند از کجا اورده ای؟

روزی که به دنیا امدم گریستم
هر روز به من ثابت می شود چرا ان روز گریستم

خود را شناختن حکمت است و خود را از یاد بردن بلاهت

در شطرنج  ابلهان به شاهان  از همه نزدیکترند
مثل فرانسوی

دوست حقیقی غایب هم که باشد در حکم حاضر است
مثل فرانسوی

در تنوع  زندگی است
مثل اسپانیایی

هیچ چیز نیک یا بد   نیست ولی شیوه ما امور را نیک یا بد جلوه می دهد
شکسپیر

انچه ما ان را مرگ می خوانیم یک زندگی است که ما هنوز نتوانسته ایم چگونگی ان را بفهمیم

کسی که به کسی حسد می ورزد دلیل بر ان است که به برتری او اعتراف کرده است

همیشه کمی بترس تا هرگز مجبور نشوی زیاد بترسی
مثل فنلاندی

هرچه قفس تنگ تر باشد ازادی شیرین تر است
مثل المانی

عظمت در نگاه توست نه به ان چیزی که به ان می نگری


مردان حقیقت خود میمیرند
اما مکتب و عشقی که بر می انگیزند
با گذشت قرون تابنده تر می شود


هر کس به هر اندازه که از اجتماع طلبکار است و اجتماع را در برابر خود
موظف می داند به همان نسبت مدیون اجتماع است
حق و تکلیف دوش به دوش یکدیگرند

اسلام برنامه های تربیتی را در لباس عبادت وارد کرده است

ترس باید برای تربیت وجود داشته باشد اما نه برای رشد دادن و پرورش  استعدادها
بلکه برای بازداشتن روح از برخی طغیانها

برای بقا باید تغییرات صورت گیرد


بهترین زمان برای مثبت اندیشیدن زمان قبل از خواب است
در این زمان می توان با ناخوداگاه خود بهتر ارتباط برقرار کرد


این سوال مطرح است که بهترین و کاملترین روز ما  در
یک هفته اینده
با یک ماه اینده
یا یک سال اینده
یا چند سال اینده
چه روزی است(یا می تواند باشد؟)باید به این نکه بیاندیشیم
در اینده ای نزدیک می توانیم همان چیزی را که ارزو کرده ایم ببینیم
البته این ارزو باید هدفمند و واقعی باشد

به امید روزهای اینده...

 


 
 
شعر
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
 

سلام

سلام بر دوستان

شیرین میرزازاده

برای انکه کودک می ماند

از ناب ترین نگاهت
منظری می خواهم
پنجره ای  نه
روزنه ای فقط
تا از میان سادگی
گنگ ترین معنای زیستن را
کودکانه
بیابم

---------

از دل تاریکی می گذرد و تو در خوابی
و پرستوها خوابند
و تو می اندیشی
به بهاری دیگر
و به یاری دیگر

نه بهاری
و نه یاری دیگر
حیف
اما من و تو
دور از هم می پوسیم

غمم از وحشت پوسیدن نیست
غمم از زیستن بی تو در این لحظه پر دلهره است

دیگر از من تا خاک شدن راهی نیست
از سر این بام
این صحرا
این دریا
پر  خواهم  زد
خواهم مرد
غم تو این غم شیرین را
با خود خواهم برد

------------
از زنده یاد حمید مصدق

من مرگ نور را
باور نمی کنم
و مرگ عشق های قدیمی را
مرگ گل همیشه بهاری که می شکفت
در قلب های ملتهب ما
مانند ذره
ذره مشتاق
پرواز را به جانب خورشید
اغاز کرده بودم
با این پر شکسته
تا اشیانه نور
پرواز کرده بودم

من با جه شور و شوق
تصویر جاودانه ان عشق پاک را
در خویش داشتم

من را نشانده اند
من را به قعر دره بی نام و بی نشان
با سر کشانده اند
بر دست و پای من
زنجیر و کند  نیست
اما درون سینه من
زخمی است در نهان
شعری؟
نه
اتشی است

این ناسروده در دلم
این موج اضطراب

من مانده ام زپا
ولی ان دورها هنوز
نوری است
شعله ای است
خورشید روشنی است
که می خواندم مدام
اینجا درون سینه من زخم کهنه ای است
که می کاهدم مدام

با رشک نوبهار بگویید
زین قعر دره خبر دارد
یا روز و روزگاری
بر عاشق شکسته گذر دارد؟

-------------------
هرگز

من تمنا کردم
که تو با من باشی
تو به من گفتی
هرگز  هرگز
پاسخی سخت و درشت
و مرا غصه این
هرگز
کشت


به امید روزهای اینده...

 


 
 
دنیا خانه ای است که از ان بگذرند
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان


ما به پیران  پر تجربه نیاز داریم چون از شاخه های پر محصول ذهنشان میوه می چینیم

هر روز صبح که ار خواب بیدار میشوم و به اسمان نگاه می کنم
سرشار از انرژی و شادابی می شوم

دنیا خانه ای است که از ان بگذرند
نه جایی که در ان به سر برند
و مردم در ان دو گونه اند
یکی ان که خود را فروخت
و خویش را به تباهی انداخت
و دیگری که خود را خرید
. ازاد ساخت

ریاکاری باجی است که شرارت به نیکی می دهد

خدایا من هر روز به تو نیاز دارم
اما امروز به توجهی خاص از سوی تو نیازمندم
به من نیروی ویژه ای عطا کن تا با انچه در پیش رو دارم روبه رو شوم
امروز بیشتر از هر روز تو را در کنار خود احساس می کنم
تو وجودم را از شوق اکنده می کنی
و من بر تمام ترسهایم غلبه می کنم
هرگز به تنهایی از پس مشکلاتم بر نخواهم امد
بارها همه به کمکم امده اند
اما من به چیزی بیشتر نیاز دارم
به من قدرت پذیرش بده
و دستان مرا در سختی ها بگیر و هدایتم کن
و امروزم را سرشار از حضورت کن
ای پناهگاه همه نیازمندان عالم

مونا کربلایی


به امید روزهای اینده...

 


 
 
امیر
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان


شناسنامه یک قرارداد است
ممکن است ادم در یک روز دوبار متولد شود
تولد واقعی در زندگی هر کسی یکی دو بار بیشتر اتفاق نمی افتد
و میتواند نقطه عطف زندگی و یک نوع پوست اندازی باشد


چون تو را درودی گویند
درودی گوی از ان بهتر
و چون به تو احسانی کنند
افزون تر از ان پاداش ده
و فضیلت او است که نخست برخاست
حضرت امیر

روزگار تنها را بفرساید و ارزو ها را تازه نماید
و مرگ را نزدیک ارد و امید ها را دور و دراز دارد
کسی که بدان دست یافت رنج دید و ان که
از دستش داد سختی کشید
حضرت امیر


فراموش نکنیم که انسانها با خصوصیت هایی مثل بد اخلاقی  بی ادبی   خیر خواهی
و غیره   به دنیا نمی ایند
نیرویی به اسم ازادی در انتخاب عمل وجود دارد که باعث می شود تا با
استفاده از قدرت تفکر رفتار مناسب را انتخاب کنیم
و ان چیزی را که به دنبالش هستیم به دست بیاوریم

مناجات
بار خدایا تو مرا از خودم بهتر می شناسی
و من خود را از انان بیشتر می شناسم
خدایا ما را بهتر از ان کن که می پندارند
و بیامرز از ما انچه را که نمی دانند

حضرت امیر

 

یونگ می گوید
وقتی از دنیای نا خود اگاه صحبت می کنیم
این دنیا خودش تجلی خودش را در رویاهای ما نشان می دهد
نشانه ها ما را در نهایت به زبان و به معنا شناسی و به فناوری سوق می دهند
در حالی که سمبل ها ما را به معنویت  اسطوره شناسی  مذهب  و فلسفه هدایت می کنند


عقل همیشه توسط قلب تحمیق می شود

دانندگی
حقیقت و هر حقیقتی مطلق است

هر چه در جهان هستی هست بیش از یک صفت دارد و نمی توان ان را تک صفتی بدانیم

خرد خداوند شامل همه واقعیت هاست

روح میر است اما اراده نه

مسولیت نتایج تصمیمات خود را بر عهده بگیر


به امید روزهای اینده...