پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

شکست خوردن هوشمندانه
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸
 


سلام
سلام بر دوستان

چیزی به اسم افراد بهتر وجود ندارد
باید از افراد معمولی و دم دست استفاده کنید
و انها را اماده انجام کار کنید

خود را به زندگی با طبیعت انسانی به گونه ای که هست عادت بده

پذیرش ضعفهای دیگران محیط دوستانه تری ایجاد میکند

به دوستانمان اجازه دهیم در دوره های خاص قادر به نشان دادن
محبت خود نباشند

هر انتقاد با حداقل سه تعریف جبران میشود

همیشه فکر کنید اعمال دیگران با نیت خوب صورت میگیرد

مردم دیگران را با رفتارشان قضاوت میکنند و
خودشان را با نیت هایشان

به اعمالی اعتراض کن که قابل تغییر باشد

این تفکر که مردم میخواهند اعمال خود را بهبود ببخشند زیباست

انسانهای موفق در زندگی هدف روشن و انعطاف پذیر دارند

بزرگترین وظیفه یک مربی این است که به مردم
هنر شکست خوردن هوشمندانه را بیاموزد

تقریبا تمام افراد موفق تجربه های مشقت باری داشته اند

اگر فکر میکنی اموزش گران است جهل را امتحان کن

قدرت از ان کسانی خواهد بود که بیشترین دانش را درباره دانش دارند

ما باید به دنیا همان گونه که هست نگاه کنیم
 نه انگونه که دلمان میخواهد باشد

 

 

به امید روزهای اینده...

 

 

 


 
 
زندگی با شکوه
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
 


سلام
سلام بر دوستان

چیزی به اسم افراد بهتر وجود ندارد
باید از افراد معمولی و دم دست استفاده کنید
و انها را اماده انجام کار کنید

خود را به زندگی با طبیعت انسانی به گونه ای که هست عادت بده

پذیرش ضعفهای دیگران محیط دوستانه تری ایجاد میکند

به دوستانمان اجازه دهیم در دوره های خاص قادر به نشان دادن
محبت خود نباشند

هر انتقاد با حداقل سه تعریف جبران میشود

همیشه فکر کنید اعمال دیگران با نیت خوب صورت میگیرد

مردم دیگران را با رفتارشان قضاوت میکنند و
خودشان را با نیت هایشان

به اعمالی اعتراض کن که قابل تغییر باشد

این تفکر که مردم میخواهند اعمال خود را بهبود ببخشند زیباست

انسانهای موفق در زندگی هدف روشن و انعطاف پذیر دارند

بزرگترین وظیفه یک مربی این است که به مردم
هنر شکست خوردن هوشمندانه را بیاموزد

تقریبا تمام افراد موفق تجربه های مشقت باری داشته اند

اگر فکر میکنی اموزش گران است جهل را امتحان کن

قدرت از ان کسانی خواهد بود که بیشترین دانش را درباره دانش دارند

ما باید به دنیا همان گونه که هست نگاه کنیم
 نه انگونه که دلمان میخواهد باشد

برای حفظ سلامت دوستی ها و ازدواج ها باید خود را با نیازهای
در حال تغییر انها تنظیم کنیم

هیج نوع زندگی را نمی توان موفق تصور کرد مگر اینکه
عشق جز اساسی ان باشد

زندگی با شکوه یعنی
کار کردن برای کسانی که دوستشان داری
و دوست داشتن کاری که انجام میدهی

 

 

 

 

به امید روزهای اینده.....

 

 

 


 
 
دل
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۳:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸
 


سلام
سلام بر دوستان

یکی از ابزارهای شناخت انسان حواس است
و یکی دیگر از ابزارهای شناخت ما عقل است

دل کانون گرایش و علاقه است لذا وقتی دل
به یک سمت گرایش پیدا کرد به ان عشق و محبت میورزد

خصیصه دل این است که دوست دارد خودش را به یک جایی
متصل کند

دل بشر تشنه محبت و محبوب است اگر این محبوب را به
درستی پیدا کند سیراب میشود و اگر محبوب را به درستی
پیدا نکند به دنبال این سراب انقدر میرود تا پای یکی از
این سرابها از تشنگی جان بدهد

انسان وقتی توانست کسی را دوست داشته باشد و به ان دل
ببندد ارامش پیدا خواهد کرد و تا قبل از ان سرگردانی عاطفی دارد


به امید روزهای اینده...


 
 
خنده و عشق
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸
 


سلام
سلام بر دوستان

همیشه جاده ای که به خوشنودی منتهی میشود
نیازمند فداکاری است

صداقت بهترین سیاست است

تقاضای کمک دوستی ها را مستحکم میکند

اسانترین راه برای غنی شدن غنی کردن دیگران است


ما به گونه ای طراحی نشده این که بتوانیم به تنهایی
خوب عمل کنیم


خنده و عشق خویشاوندان نزدیکی هستند

در بهترین گروهها تفاوت امری پذیرفته شده است

خانواده ها و شرکت های موفق برای هر چیز کوچکی
مهمانی راه می اندازند

روحیه خوب اسان بدست نمی اید ولی باید روی ان انقدر
کار کرد تا ان را بدست اورد

به امید روزهای اینده...


 
 
اهداف مثبت داشتن
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
 

 

سلام
سلام بر دوستان


تمایل طبیعی به جستجوی لذت به خودی خود بد نیست
اما اگر اجازه بدهیم زندگی ما را کنترل کند
عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت


اهداف مثبت داشتن یعنی عادات خوب خود را تقویت کردن

انچه سرنوشت ما را تعیین می کند توانایی ما در عملکرد درست در مقابل
قسمتهای غیر قابل دیدن زندگی است

افراد موفق تاریخ همیشه میدانند که چه چیزی از زندگی میخواه

تعهد انرژی درونی شما را ازاد میکند و تمرکز به شما اجازه میدهد ان نیرو را یرای دست یابی به حد اکثر مقصود در یک مسیر قرار دهید

احساسات برای هدایت کردن راهنمای کاملی نیست

پیشرفت عبارت است از جهش های نسبتا کوتاه به پیش

 

به امید روزهای اینده


 
 
ازدواج موفق
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۸
 

سلام
سلام بر دوستان

چهار قانون موفقیت
تعهد
انضباط
همکاری
انعطاف پذیری

افراد موفق تاریخ همیشه میدانند که در زندگی چه می خواهند

پرنده ای که تازه از قفس ازاد میشود در ابتدا
خود را به در و دیوار می کوبد و راه درست پرواز
را نمی داند ولی در نهایت راه درست را پیدا میکند
پس به اطرافقان خود فرصت بدهیم تا راه درست را بیاموزند

دنیا بزرگترین دانشگاه است

به امید روزهای اینده...


 
 
 
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
 

سلام

سلام بر دوستان

 

خوشبختی همچون یک سبک زیستن  بدون خودنمایی است

به امید روزهای اینده