پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

متفاوت بودن
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

سلام

سلام بر دوستان

 

سعی نکن متفاوت باشی.......
فقط خوب باش..خوب بودن به اندازه کافی متفاوت هست

 

گاه یک لبخند انقدر عمیق میشود که گریه می کنیم

 

تا قبل از اینکه پرواز کنی هر چقدر خواستی
بترس
فکر کن
شک کن
دو دل شو
پشیمون شو
اما وقتی که پریدی
اگه وسط راه پشیمون شدی
بازی رو باختی

 

درمقابل مشکلات زندگی خم به ابرو نیاور، کارگردان همیشه سختترین نقشها را به بهترین بازیگر میدهد....

 

آدمــا رو به انــدازه لــیاقــتشون دوست بدار و به انــدازه ظــرفــیتشون ابراز کــن ...

 

برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است

 

 

 

به امید روزهای اینده...


 
 
تفسیر جهان
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠
 

 

 

سلام

سلام بر دوستان

 

 

 

 

ذهن انعطاف پذیر است. زندگی ما می تواند با کمترین تغییرات در مدیریت افکار و ادراک و همچنین تفسیر جهان به خوبی تغییر کند.

 

 

 

به امید روزهای اینده...


 
 
ارزوی کوچک
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠
 

سلام

سلام بر دوستان

 

 

آرزویی بکن

گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه..

ارزویی بکن

شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد

 

صداقت، نخستین بخش کتاب عشق است

 

اگر قلب توان تفکر می داشت از تپیدن باز می ایستاد

 

_________ _________
اگر هر کسی فقط فکر کند که برای پیروزی به چه چیز نیاز دارد، پیروز می شود

 

***برای یافتن مروارید دریاها را جستجو مکن شاید در گریبان خودت باشد

 

 

 

 

خوشبختی  یک سفر است نه یک مقصد

 

اصولا فرق بین انسانها ، فرق میان باورهای آنان است .انسانهای موفق با باورهای عالی ، موفقیت را برای خود خلق میکنند.انسانهای ثروتمند ، باورهای عالی و ثروت آفرین دارند که با اعتماد به نفس عالی خود و بدون توجه به تمام مسائل به دنبال کسب ثروت میروند و به لحاظ باورهای مثبتشان به ثروت مطلوب خود میرسند.
قانون زندگی قانون باورهاست .باورهای عالی سرچشمه همه موفقیتهای بزرگ است .توانمندی یک انسان را باورهای او تعیین می کند .
انسانها هر آنچه را که باور دارند خلق میکنند . باورهای شما دستاوردهای شما را در زندگی میسازند . زیرا باورها تعیین کننده کیفیت اندیشه ها ، اندیشه ها عامل اولیه اقدامها و اقدامها عامل اصلی دستاوردها هستند

 

 

به امید روزهای اینده...