پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

سال نو مبارک
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۳:٢٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
 

سلام

سلام بر دوستان

 

سال نو مبارک

 

به امید روزهای اینده...


 
 
 
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۳:۱۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
 

سلام

سلام بر دوستان

 

 


هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد
هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد
هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد


نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارن

موفقیت روی ستون های شکست شکل می گیرد

آگاهی تنها راه رسیدن به آزادی ست

اگر می خواهید حقیقتاً زندگی کنید، ابتدا مردن را بیاموزید!

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهندمهم نیست که چقدر منزوی هستید و چه مایه احساس تنهایی می کنید، اگر کار خود را حقیقتاً و خودآگاهانه انجام دهید، یاران ناشناخته می آیند و شما را طلب می کنند.


بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و جهان کهکشان ها گره خورده است

«کارما» گواه جاودان آزادی انسان است اندیشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهای پیله‌ای است که پیرامون خود می‌‌تنیم

نرمدلی و نرمش منش آدمی است و سنگدلی و سختسری منش اهریمن

دو اشتباه بسیار بزرگ یکی این است که قبل از موعد اقدام به عمل کنیم و دیگری این است که فرصت مناسب را از دست بدهیم

فروتنی در برابر گردنکشان اشتباهی بزرگ است . چرا که این کار آنها را گستاختر و بی پرواتر می نماید

فصیح ترین زبان عمل است

از دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش

تنها نشان زندگی رشد کردن است 

 

 

به امید روزهای اینده...


 
 
موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٢:٢٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
 

 

سلام

سلام بر دوستان

 

 


خوشبختی یک انتخاب است


راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده استکسی که از ابتدا نا بینا به دنیا آمده است

معنی تاریکی را نمی فهمد زیرا هرگز روشنایی را تجربه نکرده است

آنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند ، دیر و یا زود به شر آنها گرفتار آید

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست

آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و دانش

جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم

شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید

ما در رویدادهای زندگی خود نقشی نداریم، اما در اینکه چگونه آنها را تعبیر کنیم، مؤثر هستیم

هرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود باشید .
ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است
و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی استموفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانی
موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانی
موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانی

 

 

 

 

به امید روزهای اینده...