پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

خودتان را پیدا کنید
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
 

سلام

سلام بر دوستان

 


اگر انسان بتواند فقط 6۸ ثانیه روی چیزی که واقعاً می خواهد تمرکز کند یک زنگ بزرگ در کاینات به صدا در می آید که توجه کل هستی را به سمت این شخص جلب می کند

ثانیه به شرایطی که الان در آن قرار داریم بیندیشیم .۶۸
۶۸ثانیه بعد به این که واقعا در زندگی چه می خواهیم فکر کنیم.
روی مسائل زندگی خودمان با آرامش فکر می کنیم.
کاینات بیرون از بدن ما گوش به فرمان ماست تا هر چه را می خواهیم به او ابلاغ کنیم.
اما به یک شرط و آن این است که موقع دستور دادن این طرف و آن طرف نپریم.
یک جا بایستیم و صریح و شفاف بگوییم چه می خواهیم.
 
 
به امید روزهای اینده...

 
 
خودتان را پیدا کنید
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
 

سلام

سلام بر دوستان

 


اگر انسان بتواند فقط 6۸ ثانیه روی چیزی که واقعاً می خواهد تمرکز کند یک زنگ بزرگ در کاینات به صدا در می آید که توجه کل هستی را به سمت این شخص جلب می کند

ثانیه به شرایطی که الان در آن قرار داریم بیندیشیم .۶۸
۶۸ثانیه بعد به این که واقعا در زندگی چه می خواهیم فکر کنیم.
روی مسائل زندگی خودمان با آرامش فکر می کنیم.
کاینات بیرون از بدن ما گوش به فرمان ماست تا هر چه را می خواهیم به او ابلاغ کنیم.
اما به یک شرط و آن این است که موقع دستور دادن این طرف و آن طرف نپریم.
یک جا بایستیم و صریح و شفاف بگوییم چه می خواهیم.
 
 
به امید روزهای اینده...

 
 
حق
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
 

سلام

سلام بر دوستان

 اگر حق با تواست نیازی به عصبانی شدن نیست
و اگر حق با تو نیست هیچ حقی برای عصبانی شدن نداری


هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو  چرا که آرام جان دیگری در راه است .


ده چیز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهیده است : دروغ گفتن به فرمانروا ، سپهبدی که زر بر سپاه خویش نپراگند ، مرد سپاهی که از پیکار بهراسد ، دانشمندی که چون چیزی در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ، پزشکی که خود بیمار و دردمند شود . تنک مایه ای که به دروغ به سرمایه و دارایی خویش نازد ، سفله ای که بر هر کس که چیزی دارد رشک برد ، خردمندی که زود خشم بود ، و به چیز کسان طمع ورزد ، کسی که رهنمایی از نادان امید دارد ، و آنکه کارگاه و یا بنیادی عظیم را به کاهلی سپارد ، و بی خردی که خردجوی نباشد

  به امید روزهای اینده...