پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

جمله های دوست داشتنی من
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٦:٠۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٤
 

 

هروقت که زمین خوردی حداقل چیزی از زمین بردار313BK


به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود313BK

ما هرگز خوشبختی خود را نمی بینیم
اما خوشبختی دیگران همیشه در پیش چشم ما است313BK

برای حل هر مشکلی حد اقل دو راه وجود دارد
یکی سکوت و دیگری گذر زمان313BK

 


بهتر از ان است که سخن بگویی و دیگران خاموشت کنند313BK

نبوغ در سادگی است313BK

ارزش هر انسان به اندازه چیزی است که به دنبال ان است313BK

 

دلا باز ای دلا هر انچه هستی باز ای313BK

 نیرویی که موجب حرکت تمام عناصر است طبیعت است313BK

 ابن سینا انسان جزیی لاینفک از طبیعت است313BK

 گفتم عیسی از چه زنده کند مرده را گفتا نتیجه نفس جان افزای ماست313BK

 یک شب قدم زچاه طبیعت برون گذار تا بنگری صفای فلک از صفای ماست313BK

 

 

 

 

 

زمانی برای کار کنار بگذار  چون بهای موفقیت است313BK

زمانی برای مطالعه کنار بگذار  چون اساس دانایی است313BK

زمانی برای تفکر کنار بگذار چون سرچشمه قدرت است313BK

زمانی برای تفریح کنار بگذار  چون تنها راه حفظ جوانی است313BK

زمانی برای خنده کنار بگذار چون خنده موسیقی روح است313BK

زمانی برای اندوه کنار بگذار چون اغاز شفای روح است313BK

و زمانی برای بخشش کنار بگذار زیرا در بخشش است که معنای حقیقی زندگی را درک می کنیم313BK

 

برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید313BK

ارزشها تغییر نمی کنند بلکه این روشها هستند که تغییر می کنند313BK

سعادت در این دنیا این است که بدانیم هدف از زندگی چیست313BK

بدگمان کسی است که خیال  میکند تمام مردم دنیا به بدی او هستند313BK

گرفتاری و بیچارگی نتیجه اعمال نارواست313BK

خونسرد بمانید تا بر همه کس تسلط داشته باشید313BK

پاداش کاری که خوب انجام گرفته است  همان انجام کار است313BK

نیروی کسی که به چیزی معتقد است برابر است با نیروی نودونه نفر که فقط به ان علاقه دارند313BK

انجا که حقیقت نباشد همه چیز پست و زشت است313BK

خوشا به حال کسی که نمیداند. انکه میداند و عمل نمیکند تبهکار است313BK

هیچ کس بدون تمایل خودتان نمی تواند بیازاردتان313BK

کلمه ها، عقاید شکل گرفته و افکار بیان شده هستند
به عبارت ساده، آنچه می گویی، فکری است که بیان می شود313BK

افتادن در گل و لای ننگ نیست ننگ آن است که همان جا بمانید313BK

اولین مرحله انجام کار خوب تمایل به ان است313BK

عفو کردن خطا    انتقام ملایمی است313BK

خرد  گرانبها تر از طلاست زیرا کمیاب تر و مفید تر است313BK

افکار هر انسانی دنیای اوست313BK

به تعداد انسانهای تو دنیا  دنیا داریم
هر کسی  تو دنیای خودش زندگی میکنه
پس دنیای هم را خراب نکنیم313BK

 

 

به امید دیدار...