پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

قدرت فکر
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان

وجدان
کلمه وجدان  یا  شعور  یا  ضمیر نا خوداگاه مفهومی چند گانه است
شعور بر خود شناختی است که هر کس از زندگی و اعمال و رفتار خویش
و همچنین از دنیای خارج پیدار میکند وجدان و ضمیری که حواس و حافظه
ما در حیطه نظارت خود قرار میدهد و ما را در زمان و مکان معینی
مستقر میسازد
این نوع از حالت انسانی فاقد هرگونه جلوه ظاهری و باطنی است و فقط به
دنیای ادراک ما مربوط میشود


کسی که خواندن میداند توانایی دست یافتن به شگفتی ها را در خود می یابد و
از وسایل و امکانات حیات تا بدانجا برخوردار میشود که قادر میگردد مفهوم تازه ای
به زندگی خویش ببخشد


نیروی درون خویش را دست کم نگیرید زیرا با کمک ان قادر خواهید شد
دیگر بار طعم زندگی واقعی و لذت بخش را بچشید و در زندان روحی
خود را بگشایید و ترس و تردید را از ان بیرون کنید . شاد باشید


میدان دادن به نیروی باطن

طبیب بر زخم مرهم می گذارد و خدا شفا می دهد
نیروی ایمان عامل مهمی در امر درمان محسوب می شود

ممکن است این سوال مطرح شود که
بین دعا کردن و بهره گیری از نیروی باطن هر شخص چه رابطه ای می تواند وجود داشته باشد؟
پاسخ این است که معمولا ضمیر باطن به تصویر ذهنی یا به عبارت دیگر به اندیشه ای که در ذهن
جای گرفته جواب میدهد
اصل اعتقاد و ایمان در تمامی مذاهب جهان یکسان می باشد که از نظر روانشناسی نیز مورد تایید قار گرفته است
فرد مومن خواه مسیحی  بودایی یا یهودی یا مسلمان  از این رو دست به دعا بر میدارد که ایمان به اجابت ان دارد
و همین اعتقاد است که گاه کار را به اعجاز می کشاند و گره هفت بند مشکل او را باز میکند

قانون زندگی قانون ایمان است و به عبارتی دیگر شکل گرفتن اندیشه در مغز است

فردی که می اندیشد و احساس می کند و به ان معتقد می شود در ذهن خود عناصر و موادی را قالب ریزی میکند
انگاه جلوه باطنی افکار وی به گونه های متفاوتی بروز میکندو ثمره ایمان و اعتقاد او در رفتارش متجلی می گردد
و به این ترتیب دعای شخص زمانی مستجاب می شود که ارزوی ان را در قلب خود نشانده باشد

با بهره گیری از نیروی ضمیر باطن خویش زندگی نوینی را اغاز نمایید

هر کس به همان مقدار از ثروتی که در زندگی نیاز دارد از گنجینه وجود خود برداشت میکند

در اعماق ضمیر شما دریایی از هوش و خرد و قدرت و ثروت نهفته است که می توانید به ان دسترسی پیدا کنید

 

به امید روزهای اینده...