پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

زندگی در مسیر تکامل
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧
 

 

 

سلام
سلام بر دوستان

 

ایمان هر شخص از اندیشه وی تراوش میکند

تلقین
ایجاد فرایند ذهنی به منظور پذیرش و تثبیت و اعمال اندیشه و ایده را تلقین گویند
این نکته قابل ذکر است که هیچ تلقینی را نمی توان بدون خواست و تمایل وجدان
اگاه در وجدان نااگاه جای داد

خود تلقینی بدان معنا است که مطالب مشخص و معین و محدودی را به خود القا نماییم


انسانها در وادی زندگی همیشه در حال سوال و جواب از خود هستند و این سوالها میتواند در
روحیه انسان تاثیر گذار باشد  پش چه بهتر است که مواظب سوال هایی که از خود میپرسیم باشیم
کیفیت زندگی ما را سوالهایی که از خود می پرسیم مشخص میکند

ضمیر ناخود اگاه انسان طوری طراحی شده است که که بر روی هر نکته ای که تمرکز کنیم
به دنبال همان مطلب سوق پیدا میکند پس بهتر است که به چیزهای خوب فکر کنیم


یکی از مهمترین وظایف ضمیر اگاه استدلال و تعقل است چرا که
هرچیزی را که فرمان بدهد ضمیر باطنی ان را ذخیره و باور می کند
ضمیر باطنی انسان در مورد هیچ چیزی سوال و یا بحث نمیکند بلکه
فقط ذخیره میکند و در فرصت مناسب ان را اجرایی می کند


به هر نکته ای که فکر میکنیم در ضمیر باطن ثبت می شود و
در زمان خودش استفاده خواهد شد حتی کوچکترین نکته ای که به
ان می اندیشیم در زندگی ما تاثیر خواهد داشت و ممکن است ما
متوجه اثر ان نباشیم پس نتیجه میگیریم که مواظب فکر کردن خود باشیم


اب شکل لوله ای را که در ان جریان پیدا می کند به خود می گیرد و
ما انچه بر حسب طبیعت افکارمان شکل می گیرد هستیم

شعور باطن با شما بحث و جدل نمی کند هر
چه را که ضمیر اگاه به او القا می کند همان را می پذیرد

انچه بر لوح خاطر می نگارید روزگاری جلوه ظاهری پیدا خواهد کرد

تا زمانی که خود نخواهیم  از دیگران کاری ساخته نیست

هر اندیشه یک علت است و هر موقعیت یک معلول

 

عنان دل به دست کس مسپار و
تنها به ندای عقل خویش گوش هوش فرا ده


به امید روزهای اینده...