پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

بازسازی نیروی اندیشه
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان

 

در مواقعی که کار خاصی انجام نمی دهید به چیزهای خوب گذشته و خاطرات شیرین گذشته فکر کنید
در این حالت ضمیر نا خود اگاه شما به حالت مثبت و خوبی میل پیدا میکند


ناخدا فرمانده کشتی بشمار می رود و اوامر او باید موبمو اجرا شود
وجدان و یا ضمیر اگاه هر کس ناخدای اوست و فرمانده سفینه جسم
شخص و رفتار و کردار او می باشد

در صحبت کردن با خود سعی کنید با جملات منفی صحبت را خاتمه ندهید
ضمیر باطن شخص در تمام شبانه روز یک دم از فعالیت باز نمی ماند
و نتایج افکار و تصورات وی را به خود باز می گرداند

در وجود شما گنجینه ای قرار دارد کلید ان را از قلبتان بخواهید

ضمیر هر فرد قادر است هر مشکلی را حل کند

در روز چند بار به یاد خودمان می افتیم؟

شعور باطن با شما بحث و جدل نمی کند هر
چه را که ضمیر اگاه به او القا می کند همان را می پذیرد

هرکسی از قدرت انتخاب برخوردار است
پس سلامتی و شادی را انتخاب کنید

ضمیر اگاه نگهبان وجود است نخستین وظیفه ان محافظت
شعور نا اگاه در قبال ایده های منفی خواهد بود

مراقب گفته های خود باشید هر نکته یا کلام بیهوده ای که
به زبان میرانیم موجب واکنش در ما خواهد شد

شما فرمانده ضمیر نااگاه خود و حاکم سرنوشت خود هستید

ضمیر اگاه انچه را که به نام حقیقت می پذیرد به ضمیر نااگاه
می فرستد و در ان بایگانی می شود

انچه در درون هست در بیرون هم خواهد بود

ما با ضمیر خود باید با قاطعیت و امرانه گفت و گو کنیم

اصل عمل و عکس العمل جنبه عام دارد
اگر اندیشه را کنش فرض کنیم واکنش پاسخ
اتوماتیک ضمیر به اندیشه خواهد بود

انچه را در ذهن بکارید همان را برداشت خواهید کرد

ایمان شما را درمان خواهد کرد

ایمان و اعتقاد شما درست یا غلط هرچه می خواهد باشد نتایج ان را دریافت خواهید کرد
دکتر پاراسلز

عنان دل به دست کس مسپار و
تنها به ندای عقل خویش گوش هوش فرا ده


از لحاظ عاطفی و ذهنی خواستهای خود وطرح و ایده و تصویر روشنی را که در ذهن دارید
متمرکز کنید این همان دعایی خواهد بود که مستجاب می شود

اگر خواسته شما به نحوی بر اورده شد نحوه رسیدن به ان یک روش علمی محسوب می شود زیرا
هیچ چیز به خودی خود اتفاق نمی افتد.دنیای ما بر پایه قانون و نظم بنا شده است

هرکسی بنای ذهنی خود را و اندیشه و تخیلات خود را بر اساس نقشه های از پیش تعیین شده شالوده ریزی میکند

هنر همان تکنیک و روش شخص برای دستیابی به هدف و ارزو است

تصویرزیبایی را که در ذهن دارید تا زمانی که  در ذهن خود ذخیره نکرده اید حفظ کنید و از ان دست نکشید

اصل حیات تندرستی و سلامتی میباشد نه بیماری و نا خوشی

تندرستی همراه با انسان متولد می شود

با برخورداری از تجارب علمی به این نتیجه میرسید که همواره پاسخ صریح و مستقیم از
جانب هوش بیکران ضمیر خود در قبال افکارتان دریافت خواهید داشت

هر فکری که توسط ضمیر اگاه شخص گرفته و به عنوان یک حقیقت مورد پذیرش قرار گیرد
بوسیله مغز به سیستم غیر ارادی  مغز و ضمیر نهان گسیل می گردد
تا در انجا قالب گیری شود و بموقع صورت واقعیت پیدا کند و در ذهن اشکار شود

یک تصویر به هزار کلمه می ارزد    مثل چینی

هر انسانی مجموعه کاملی از افکار خویش است

قانون حیات قانون رشد و تکامل است

احساس ادمی ارباب همیشگی اوست

نیروی تخیل یکی از قدرتمند ترین استعدادهای بشر است

این فکر ما انسانهاست که به هر چیزی ارزش می دهد


هرچه بیشتر بدانیم بهتر زندگی می کنیم

 

به امید روزهای اینده...