پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

اصول زندگی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان


نگذارید اندیشه زندانتان شود
ویلیام شکسپیر

خرسندی مالی است که پایان نیابد

خوشبختی یک حالت روحی است
هر کسی خوشبختی خودش را انتخاب میکند

خوشبختی یک عادت است اگر به ان عادت کنیم
همیشه شاد خواهیم بود

جهان ذهنی ما انسانها زیباست

این افکار ادمی است که زندگی او را میسازد

هر انسانی حاصل تفکرات روزانه خود است
امرسون

قلمرو خوشبختی در احساس و اندیشه افراد قرار دارد

خوشبختی یک حالت روحی و ذهنی است

خوشبخت ترین ادم ها افرادی هستند که توانسته اند استعدادهای خود را بشناسند
و از ان بهره بگیرند

فقط یک را برای رسیدن به ارامش روح و خوشبختی وجود دارد
ان هم اینکه حضورخداوند را در خود از یاد نبری

در هر کسی نیروی شگرفی  نهفته است و در صورتی به خوشبختی
میرسد که به این نیرو ایمان و اعتقاد داشته باشد

تمایل ارزویی است که بالهایش تخیل و ایمان میباشد

موفقیت سپری کردن زندگی در شادی و ارامش و تندرستی همراه با تکامل است

شناخت هدف اولین گام به سوی موفقیت است

باور و ایمان ما انسانها زاییده افکار ماست

اندیشه در کنار احساس بصورت ایمان و اعتقاد ذهنی در ضمیر باطن جای می گیرد
و انگاه هرچه اراده کنید همان خواهد شد

مکالمات ذهنی را در حالتی ارام انجام دهید

بین امام انسانها قانون جاذبه و دافعه وجود دارد

انسانها همانطور هستند که فکر می کنند

دعواهای بزرگ از سو تفاهم های کوچک بوجود می اید

از موضوعات جزیی بگذرید

نا اگاهی از قوانین روحی م.جب ایجاد اختلاف بین افراد می شود

هرگز در صدد ایجاد کپی از خود با تغییر اخلاق دوستان خود بر نیایید

انسان دارای مخزن سرشاری از نیروی نا محدودی میباشد
که بوسیله ان میتواند بر تمام مشکلات غلبه کند


نحوه اندیشیدن شما موجب ازادی از قید و بند هایی
که به دست و پا و افکار و عقاید خود زده اید خواهد گردید

کسی دچار بیماری روحی است نمی توان محکوم کرد باید او را درک کنیم
و با ایشان مدارا کنیم

تغییر نوع نگرش به افراد در روابط بسیار تاثیر گذار است

طوری در مورد دیگران فکر کنید که دوست دارید دیگران در مورد شما فکر کنند

گفتگوی ذهنی شما که نمایانگر افکار و احساسات شما می باشد
موجب واکنش های دیگران نسبت به شما میگردد

تنها گناه بی خبری و غفلت از اصول زندگی است

افکاری که موجب اخلال و اشفتگی می شود را به ذهن راه مده

خوبی و بدی زاده فکر بشر است

پاسخ هر مشکل در خود ان وجود دارد

فکر سازنده اندیشه منفی را از بین می برد

تنها مانع موفقیت هر کساندیشه خود او و تصویر ذهنی وی است

من باید هدف داشته باشم تا به انچه می خواهم برسم

ترس تراوش اندیشه روح شخص است بنابراین فرد ترسو از افکار خویش می ترسد

خرد جهانی گردش اختران و کرات را تنظیم میکند

در وجود تمام انسانها اقیانوسی بیکران از ارامش وجود دارد

اعتماد به نفس از ترس نیرومندتر است

عشق ترس را از دل میبرد

انسان هم سن و سال افکار و احساساتش می باشد
سن یک عدد است

انسان زاده حیات بیکران و فرزند ابدیت است


انسان موجودی با شکوه است


به امید روزهای اینده...