پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

راه های مشاهده خویشتن
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ مهر ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان

تنهاسرچشمه حقیقی و واقعی برای شناسایی حقیقت در عمق قلب خودتان است

جستجو برای حقیقت درونی از راه دعا را در زندگی خود در اولویت قرار دهید

عشق و راستی ترس را محو می کند

در ره معشوق ما ترسندگان را کار نیست
جمله شاهانند انجا بندگان را کار نیست

ترس احساس و حالتی فلج کننده دارد  که روند رشد را مختل می کند

تعجیل برای عبور دادن افراد از مسیرشان سرپیچی از قانون هستی است

اراده و اختیار باید همیشه محترم شمرده شود ارائه حقیقت به منظور کنترل نمودن افراد نتایج
نا مطلوبی به همراه خواهد داشت

نمونه ای از راستی و حقیقت باشید

انسان از طریق قلب قادر به شناخت حقیقت است

حقیقت را باید از درون قلب پیدا کرد و با ان زندگی کرد

خود و دیگران را با واقع گرایی نگاه کنید و اینکه مسئول عواقب حرکات دیگران هستید را از
خود دور کنید تا به ارامش برسید

از طریق تنفس میتوان انرژی درونی و انرژی محیط را متمرکز کرد

راه ایجاد هماهنگی همسویی با جسم و جان  قلب و ذهن می باشد

در سکون و ارامش فطرت الهی خود را بیابید و لذت یگانگی با
پروردگار را در قلب خود بشناسید

کلمات عفو و بخشش و عشق را تکرار کنید و قدرت انها را حس کنید

هنگامی که حس کنید اهداف شما از درون رشد می کنند شادی و شور وجودتان را لبریز می سازد

مرگ یک پایان نیست بلکه ادامه زندگی در حالت دیگری از وجود می باشد

پس از مرگ افکار و احساسات به گونه ای شبیه تصویر در اینه منعکس می شود

جسم خود را با عشق درمان کنید

هر انچه شما برای خودتان انجام می دهید و احساس خوبی دارد و هیچ صدمه ای به دیگران نمی زند
عشق به خویشتن است

انسان می تواند انچه را که در افکار خود دارد از بیرون جذب کند

انسان با غلبه بر ترس های خود میتواند پیشرفت کند

رشد روحی هرگز با اجبار روی نمی دهد

به حضور خداوند در قلبتان اطمینان کنید

وجودتان را با خودباوری پرورش دهید

شما همان هستید که فکر می کنید

سکوت معلم خردمندی است

نگران چیزهایی که هنوز روی نداده است نباشید  و انرژی خود را متمرکز
زمان حال کنید

به هنگام گشایش قلب دانش و درکی نا متناهی در اختیار شماست

ارتباط یگانه ای بین قلب و ذهن وجود دارد و
ذهن همیشه اماده حمایت از قلب است

سکون و ارامش به قلب اجازه  میدهد تا گشوده شود

جسم شما اشیانه روح شماست

قلب مکانی است که خداوند در انجا با شما سخن می گوید

قلب و ذهن هدف و ارمان حقیقی انسان را  می یابند

خود را به جای داوری و انتقاد با صبر و شکیبایی اشنا کنید

مسرور بودن نشانه ظهور جکمت الهی است

عشق تنها یک احساس نیست انرژی است

عشق به صورت انرژی می تواند خود را به روش های  گوناگون ابراز کند

احساس عشق تنها یکی از مظاهر گوناگون ان است

وقتی نیازهای اولیه انسان براورده شود احساس شجاعت می کند

همه چیز در نظم کامل است و هیچ احتیاجی به اینکه در جریان اگاهی شتاب کنید ندارید

تحسین عمیق و قلبی احساس حسادت را پاک می کند

در زمان گوش دادن به صحبت فرد دیگر با تمام وجود گوش فرا دهید و به افکار منفی
اجازه ظهور بدهید ولی روی انها متمرکز نشوید

خردمندی وقتی حاصل می شود که فکر و احساس در درون فرد هماهنگ شوند

جسم خود را با ارامش ذهن نیرومند سازید

جسم خود را با افکار عاشقانه درمان کنید

ذهن اگاه خود را از ترسی که به دلیل افکار و احساسات مبهم بوجود امده پاک کنید

تمایلات مبهم  اهداف مبهم به همراه می اورد

ذهن به قلب اجازه ریسک کردن نمی دهد از طرفی برای اینکه به ارامش درونی برسیم باید قلب را راضی
کنیم و برای راضی کردن قلب باید به سمت تجربه  کارهای ناشناخته برویم تا رشد کنیم
تجربه این مبارزات بهترین فرصت ها برای رشد هستند
قلب در اشتیاق تجربه های نو و رشد مداوم است

به قلب خود گوش کنید و به او اجازه دهید تا راهنمای شما باشد

امروز حقیقت در نزد شما ممکن است با انچه که فردا به نظر حقیقت می رسد
یکسان نباشد
حقیقت اغاز و پایان ندارد و نا متناهی است

جسم با شور و نشاط قلب  درمانگری و با تنگ نظری ذهن  درد افرینی می کند
ذهن به شادی نیاز دارد
بگذارید ذهن با  رها کردن انبوه تفکرات تنگ نظرانه  شور و نشاط بیافریند

به ندای قلب خود گوش فرا دهید

ترس از  جهل و خرافات   سرچشمه می گیرد

حقیقت هرگز ترس نمی افریند

داشتن هدف برای پیشرفت روح ارزش زیادی دارد

برای ارزشمند شدن در زندگی خویش تلاش کنید و برای دیگران سرمشق شوید

قلب برای شادی و لذتی که در زمان حال وجود دارد می تپد

برای اینکه با قلب بتوان زندگی کرد نیاز به کنترل باید ازبین یرود

 

اگر دست از واکنش های دلسوزانه
خود برای  تعیین تکلیف زندگی افرادی که دوستشان دارید بردارید قادر خواهید بود با قلبی باز
و ذهنی دوست دار از همنشینی با دیگران لذت ببرید


به امید روزهای اینده..