پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

خنده و عشق
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸
 


سلام
سلام بر دوستان

همیشه جاده ای که به خوشنودی منتهی میشود
نیازمند فداکاری است

صداقت بهترین سیاست است

تقاضای کمک دوستی ها را مستحکم میکند

اسانترین راه برای غنی شدن غنی کردن دیگران است


ما به گونه ای طراحی نشده این که بتوانیم به تنهایی
خوب عمل کنیم


خنده و عشق خویشاوندان نزدیکی هستند

در بهترین گروهها تفاوت امری پذیرفته شده است

خانواده ها و شرکت های موفق برای هر چیز کوچکی
مهمانی راه می اندازند

روحیه خوب اسان بدست نمی اید ولی باید روی ان انقدر
کار کرد تا ان را بدست اورد

به امید روزهای اینده...