پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

شکست خوردن هوشمندانه
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸
 


سلام
سلام بر دوستان

چیزی به اسم افراد بهتر وجود ندارد
باید از افراد معمولی و دم دست استفاده کنید
و انها را اماده انجام کار کنید

خود را به زندگی با طبیعت انسانی به گونه ای که هست عادت بده

پذیرش ضعفهای دیگران محیط دوستانه تری ایجاد میکند

به دوستانمان اجازه دهیم در دوره های خاص قادر به نشان دادن
محبت خود نباشند

هر انتقاد با حداقل سه تعریف جبران میشود

همیشه فکر کنید اعمال دیگران با نیت خوب صورت میگیرد

مردم دیگران را با رفتارشان قضاوت میکنند و
خودشان را با نیت هایشان

به اعمالی اعتراض کن که قابل تغییر باشد

این تفکر که مردم میخواهند اعمال خود را بهبود ببخشند زیباست

انسانهای موفق در زندگی هدف روشن و انعطاف پذیر دارند

بزرگترین وظیفه یک مربی این است که به مردم
هنر شکست خوردن هوشمندانه را بیاموزد

تقریبا تمام افراد موفق تجربه های مشقت باری داشته اند

اگر فکر میکنی اموزش گران است جهل را امتحان کن

قدرت از ان کسانی خواهد بود که بیشترین دانش را درباره دانش دارند

ما باید به دنیا همان گونه که هست نگاه کنیم
 نه انگونه که دلمان میخواهد باشد

 

 

به امید روزهای اینده...