پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

خشم خدا
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
 


سلام
سلام بر دوستانبدترین گناه آن است که به کسی که ترا راستگو می پندارد دروغ بگویی


مهم این نیست که کی باشیم کجا باشیم چرا باشیم چطور باشیم
مهم اینه که با هم باشیم به یاد هم باشیم برای هم باشیم


پرسیدم عشق چیست؟گفت اتش است گفتم مگر ان را دیدی؟گفت نه در ان سوختم


صرفه جویی خود یکی از منابع مهم درامد است

ابله ترین دوستان ما خطرناک ترین دشمنان هستند

تا خود را از هر جهت کامل و شایسته ندیدی قضاوت نکن

چیزی ارزشمندتر از همین امروز وجود ندارد


از حضرت عیسی پرسیدن که سخت ترین چیز در هستی چیست؟ گفت خشم خدا
گفتنند از این خشم چگونه در امانیم گفت ترک خشم خویش کنید تا ایمن از خشم خدا شوید

شاد بودن بزرگترین انتقامی است که میتوان از زندگی گرفت


سادگی شخصیت نتیجه پیچیدگی فکر است درباره ادمها از سوالاتی که می پرسند
قضاوت کن نه از جوابهایی که می دهند

از دروغ های کوچک و بزرگ چه به صورت شوخی و چه به صورت
جدی بپرهیزید زیرا کسی که دروغ کوچک بگوید بر دروغ بزرگ جرات پیدا میکند


راه نفوذ در دیگران دانستن آرزوهایشان است

هرگاه احساس کردی که گناه کسی انقدر بزرگ است که نمی توانی او را ببخشی
بدان که اشکال در کوچکی روح توست نه در بزرگی گناه او


هیچ می دانی فرصتی که از ان بهره نمی گیری ارزوی دیگران است


در زندگی مثل زودپز باش هر وقت جوش آوردی در کمال آرامش سوت بزن

یا به اندازه آرزوهایت تلاش کن و یا به اندازه تلاشهایت آرزو کن

آن روز که همه به دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش


انسان در زیر زبان خویش پنهان است

پوزش طلبیدن نشان خردمندی است

بلای آدمی در زبان اوست

هیچ مالی پر فایده تراز عقل نیست

سینه عاقل صندوق اسرارش است

یا دانشمندی زبان دار و گویا باش و یا شنونده ای علم نگهداربه امید روزهای اینده...

S:E