پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

فاتح
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
 


سلام
سلام بر دوستان

زمان طولانی میشود برای کسانی که غصه دارند
کوتاه میشود برای کسانی که شاد هستند
دیر میگذرد برای کسانی که منتظر هستند
زود میگذرد برای کسانیکه عجله دارند
اما
ابدی میشود برای کسانیکه عاشق هستند

 

بردباری طعم تلخی دارد ولی ثمره ان شیرین است

فاتح کسی است که خود را فتح کند

انکه امروز را از دست میدهد فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش ترنیست


چیزی را که ما نمیتوانیم بفهمیم ضد ونقیض زندگی انسان است

خوشبختی یافتنی نیست ساختنی است

انسان برای موفقیت به دنیا میاید نه برای شکست

به هنگام خشم بردبار
موقع ترس شکیبا و
در راه کسب اهسته باش

در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما شکل میگیرد


بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست
و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او

چیزی ساده تر از بزرگی نیست
اری ساده بودن همانابزرگ بودن است

ما دیگران را فقط تا ان قسمت از جاده که خود پیموده ایم میتوانیم هدایت کنیم

جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست
همیشه داشتنی ها خواستنی نیست

هدف یا تیک میخورد یا خط
مواظب اهداف خود باشید
هر چیزی تاریخ مصرفی دارد

 

به امید روزهای اینده...