پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

حسن خلق
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
 


سلام
سلام بر دوستان


کسی که زیباست عزیز نیست ولی
کسی که عزیز است زیباست


اثر سیب در بیدار نگه داشتن افراد در شب
بیشتر از قهوه و کافیین است

7پله تا موفقیت

اراده کن و بخواه
بهترین ها را طلب کن
به خودت ایمان داشته باش
با ارامش پیش برو
کارها را تحت کنترل خود دراور
بجای گله و شکایت سپاسگزار باش
خوبی کن تا خوبی ببینی


برای داشتن حال خوب
یاد بگیرید تااحساستان را تخلیه کنید
از مقایسه خود با دیگران بپرهیزید
زمانی را برای بازی و تفریح در نظر بگیرید
لبخند را فراموش نکنید
ارام باشید
نه گفتن را بیاموزید
تمرین کنید مثبت باشید
امید دهنده باشید
به جنبه های غیر مادی زندگی توجه کنید


بیشترین علل شکست ها ترس است

با همسر خود بهتر از دوست صمیمی تان رفتار کنید

نمیتوان همه را با پول راضی کرد اما
با حسن خلق می توان


شاید این خنده که امروز دریغش می کنیم اخرین فرصت همراهی باشد

شیشه ها شکستنی است زندگی گذشتنی و
این فقط محبت است که همیشه ماندنی است

ماموریت تو در زندگی تغییر دادن دنیا نیست
تو مامور تغییر خویشتن هستی

عشق یک فریب بزرگ و قوی است ولی
دوست داشتن یک صداقت راستین است
بی انتها و مطلق

حضور هیچ کس در زندگی ما اتفاقی نیست
در هر حضور جاویی نهان برای رسیدن ما به کمال است
خوشا ان روز که دریابیم جادوی حضور یکدیگر را


صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناک تر
ولی دردناکتر این است که ندانی باید صبر کرد یا فراموش کرد


رفاقت راه فرار از قاب تنهایی است

زن و شوهریکسال پس از ازدواج به فکر
زیبایی صورت یکدیگر نمی افتند بلکه هر دو متوجه اخلاق
و رفتار هم می شوند

پیش از ازدواج چشمها را خوب باز کنید و بعد از
ان کمی انها را روی هم بگذارید

تمرین و تکرار زیاد در هر زمینه ای برگ برنده را
به دست شما می دهد


انهایی که در انتظار موفقیت هستند همواره برنده می شوند

به جای ان که اجازه بدهیم ذهنمان کنترل ما را در دست بگیرد
مثل مواقعی که دچار خشم می شویم می توانیم با کنترل ذهنمان
ان را به مسیر دلخواه هدایت کنیمبه امید روزهای اینده...