پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

حقیقت زندگی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩
 

 

سلام
سلام بر دوستان


اعمال ما پاسخ و واکنش اتوماتیک تحرکات عمیق روح و
احساس و اعتقادات باطنی ما می باشد

تمام اعمال و رفتار ما نتیجه افکارمان می باشد
به عبارتی فکر پیش از رفتار به حرکت در می اید

باشناسایی عملکرد روح و ذهن خود  به این
نتیجه میرسید که خود تنها منجی خویش هستید و
سرنوشتتان بستگی به طرز فکر و احساستان دارد
و سلامتی تندرستی را به ارمغان خواهد اورد


گاهی اوقات صبر بهترین درمان است

گذشت زمان تلخ ترین شکست ها را به پیروزی شیرین تبدیل کرده است

اگر به وجود یک عقل کل که تمام کاینات را می گرداند باور داشته باشیم
این حقیقت بزرگ را از یاد نخواهیم برد که قانون هستی  تمام افراد
بشر را به نحوی مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد


هیچ گاه با پیدا شدن کوچکترین مشکلی در زندگی
نا امید نشوید
فراموش نکنید که خورشید پس از ابرهای تیره سر از افق
برخواهد اورد و همه جا را تابناک خواهد کرد


تصویر ذهن و حقیقت زندگی


تصویر ذهنی درست از خود ما را به حقیقت زندگی
هدایت می کند
هر انسانی یک تصویر ذهنی از خود دارد که من کیستم
و چه می توانم انجام دهم
تصویر ذهنی هر انسانی پایه اصلی شخصیت و رفتارهای اوست


انسانها حقیقت زندگی را با تصویرهای ذهنی خود می سازند

تصویر ذهنی ما از خودمان نمادی از مجموعه باورهای ما در
فضای زندگی است

انسانهای سعادتمند مرتبا در حال تغییر هستند
زیرا تا تغییر نکنند موفق نمی شوند

تمام مشکلات موانع و مصایب زندگی درواقع درسهایی هستند که به انسان می اموزند
و انسان را می سازند


ترس و تردید نشاط را از انسان می رباید
با باورهای عالی و توکل بر خداوند هرگونه ترس و تردید
را از فضای خود دور می کنیم

مادامی که خودمان را دوست نداشته باشیم
و به خودمان عشق نورزیم نمیتوانیم به کسی
عشق بورزیم و عشق دیگران نسبت به خود
بهره ای ببریم

تمامی ارتباطات ما با کاینات و دیگران اینه هایی هستند
که خود ما را نشان می دهند
و تمامی مردم اموزگارانمان به حساب می ایند

سعادت واقعی در زندگی در نحوه عکس العمل ما در مقابل
رخدادها و حوادث زندگی است

حقیقت زندگی بر مبنای عشق الهی استوار است

انسانها در مسیر زندگی گاهی از اجرای درست قانونمندی های زندگی
غافل می شوند و با اندیشه های غلط
و منفی دیگران را از مسیر درست زندگی به بیراهه میبرند


به امید روزهای اینده...