پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

انسانهای موفق
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
 

سلام
سلام بر دوستان


احترام متقابل و صداقت و اعتماد از پایه های بنای زندگی مشترک است

مهمترین و اساسی ترین سرمایه در زندگی افراد که بطور قطع ارامش و اسایش
را در نظام خانوادگی به دنبال دارد
برقرار شدن حس اعتماد و اطمینان میان زوجین است
احترام متقابل زن و شوهر به یکدیگر نه تنها در ایجاد سلامت روحی و
روانی انها موثر است بلکه باعث محبت و تحکیم بنیان خانواده خواهد شد


ریشه بسیاری از پنهانکاری های زن و مرد کمرنگ شدن معنویت
و سست شدن باورهای دینی است
در این خانواده نگرش ها و باورهای حاکم میان زوجین بر اساس مادی گرایی
و سود طلبی استوار شده است

انسانهای موفق به نیمه خالی لیوان نگاه نمی کنند
انها در دل مشکلات می روند و با این فکر که موفق خواهندشد گام
برمی دارند
انها هرگز به شکست نمی اندیشند
و این واژه برایشان مفهومی ندارد


انسانهای موفق قوی و نیرومند هستند و با اراده محکم
تا رسیدن به هدفشان دست از تلاش نمی کشند


انسانهای موفق اعتماد به نفس وصف ناپذیری دارندو تا جایی که
گاهی دیگران انها را افرادی از خود متشکر و متکبر می دانند


انسانهای موفق ایمانی قوی به پروردگارشان دارند
و معتقدند خداوند به انها نیرویی برای رسیدن به انچه که می خواهند می دهد

انسانهای موفق هرگز نا امید نمی شوند و کلمه یاس و تسلیم شدن
برایشان بی معنی است


انسانهای موفق محبوب همه مردم هستند و از انجا که
به دیگران کمک می کنند دیگران هم در روزهای سختی به انها
کمک می کند

انسانهای موفق ادمهای مهربان و خیری هستند
انها به دلیل موفق بودنشان همیشه شاد و خوشحال هستند
و وجودشان در یک جمع باعث شادی همه خواهد شد
انها افرادی محبوب و دوست داشتنی هستند

انسانهای موفق صبور هستند
هرگز از کوره در نمیروند
دشنام نمی دهند
با مسایل بطور طبیعی برخورد می کنند و برای
مشکلات بهترین و منطقی ترین راه را انتخاب می کنند


انسانهای موفق هرگز بدون برنامه ریزی قدم بر نمی دارند
و خودشان را به این روش  از زندگی عادت داده اند


انسانهای موفق قبل از هر کاری برای کاری که انجام می دهند فکر می کنند
هرگز بی گدار به اب نمی زنند و عجولانه تصمیم نمی گیرند


انسانهای موفق برای سلامتی جسمی و روحی خود ارزش قائلند

انسانهای موفق هرگز بخاطر گذشته افسوس نمی خورند
بلکه از انها درس می گیرند

 

حرف زدن دو رکن دارد خوب حرف زدن و حرف خوب زدن
گناه کار دشمن خویش است

حیا صدف تقوا است
گل باشید تا پس از مرگ معطر بمانید

زبانی که فقط نیش زدن بلد است بزرگترین عقرب است
کارها را سخت نگیرید
سر سخت تر از اراده انسان چیزی نیست
سکوت بزرگترین سخن است که خداوند به گویا ترین زبانها بخشیده است

اگر وقت کردید به خودتان سری بزنید

سزای سخن چین نشنیدن است
گویا ترین پند کردار نیک است
از خود کمتر سخن گفتن فضیلت بزرگی است که کمتر دیده می شود
زبان پرده دار پرده در  است
اگر از هشدار های اگاهان بر نخیزیم سیلی روزگار بیدارمان خواهد کرد

 

 


قران مهمترین اثار کارکرد امید در زندگی بشر رااسان شدن سختی ها و تقویت
روحیه انسان می داند به این معنا که انسان برای هر عملی می بایست انگیزه ای
داشته باشد و هر چه کار سخت تر و دشوارتر باشد می بایست امید به بهره وری
و بهره مندی نیز بیشتر باشد


نقش عواطف و احساسات در زندگی بشر گاه بیشتر از عقل و خرد است  به این معنا که اگر
عاقل حکم کند که کاری هرچند سخت و دشوار در زندگی او مفید خواهد بود به این
تنهایی موجب نمی شود تا انسان به کاری اقدام کند زیرا روحیه انسانی ارتباط تنگاتنگی
با عواطف و احساسات وی دارد 

در حقیقت امید به دستیابی اهدافی خاص موجب میشود تا انسان دست به تلاش بزند
و برای رفع مشکلات از خود بروز نخواهد داد
نا امیدی در انسان موجب میشود تا انسان موجودی سرکش گردد

کفر به خدا و نعمتهای او و  دست کشیدن از رحمت خداوندی و یاری او
از نتایج پیامدهای طبیعی نا امیدی می شود
بنابراین کسی که نا امید می شود دچار سستی و ضعف می شود و در برابر
مشکلات خود را می بازد و خواسته های نا معقولی را می خواهد و
در اثر عدم دستیابی به ان دچار افسردگی می شود


به امید روزهای اینده...