پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

جان و تن
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠
 


سلام
سلام بر دوستان


خوشبخت ترین فرد کسی است که بیش از همه سعی کند دیگران را
خوشبخت سازد

دنیا انقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جایی هست
به جای انکه جای کسی را بگیرید تلاش کنید جای خود را پیدا کنید


در شرایط سختزندگی مرد بزرگبهخود سخت میگیرد و مرد کوچک
به دیگراناگر کسی به تومی گوید کهبرای تومیمیرد دروغ می گوید
حقیقت را کسی می گوید که برای تو زندگی می کند

تا عاقلان راهی برای خندیدن بیابند دیوانگان هزار بار خندیده اند

اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید انها جلوی شما را خواهند گرفت


سه چیز در زندگی هیچگاه بازنمی گردند
زمان
کلمات
موقعیت ها
سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست برود
ارامش
امید
صداقت
سه چیز در زندگی هیچگاهقطعی نیست
رویاها
موفقیت
شانس
سه چیزدر زندگی از با ارزش ترین ها هستند
عشق
اعتماد به نفس
دوستان
نگرانی هرگزاز غصهفردا نمی کاهد بلکه فقط شادی امروز رااز بین می برد

از همه چیز گذشتن و به همه چیز رسیدن مهم نیست
مهم از چه گذشتن و به چه رسیدن است

ادم هاهرگز نباید روی نقاط مین گذاری شده یکدیگر پا بگذارند

خورشید فردا طلوع خواهد کرد حتی اگر ما نباشیم


اگر قواعد بازی زندگی را بلد نباشیم امکان برد وجود نخواهد داشت


انسان ها خیلی زود به خوشبختی عادت می کنند و چون زود عادت میکنند خیلی
زود هم فراموش میکنند که خوشبخت هستند


انسان بزرگتر از یک جهان و بزرگتر از مجموعه جهان هاست
در اتحاد جان با تن رازی بیش از راز افرینش جهان نهفته است

تندرستی پاداش نیک زیستی است

گنجی که در اعماق نا محدود شما حبس شده است
در لحظه ای که خود نمی دانید کشف خواهد شد

دانش به تنهایی یک قدرت است

خوبی و بدی هر چیزی نسبی است و بستگی به این دارد که با
چه چیزی سنجیده شود

وانمود کن چیزی را که میخواهی داری تا به ان برسی

محدودیت شما به اندازه ای است که خودتان می اندیشید

نگرانی سبب رشد دشواری ها میشود

ارزش ها و باورهایتان را خودتان برگزینید

همیشه روش دیگری برای نگریستن به انچه پیش امده وجود دارد

هر نقشی را که در طول زندگی بازی کنید به همان نقش تبدیل خواهید شد

برای هر کس لازم است که به کشش های منفی خود نه بگویدبه امید روزهای اینده...