پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

اعتماد و اعتقاد
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦
 

سلام
سلام بر دوستان


بدان كه نگران شدن در مورد مسايل حدي دارد

يك نفر در يك لحظه نمي تواند در دو قايق پارو بزند

لبخند هاي هميشگي بي هزينه و با ارزش هستند

هيچ كسي نميتواند قاضي عادلي براي كردار خود باشد

هر جدايي يك نوع مرگ است و هر اشنايي يك رستاخيز است

وقتي همدردي پيدا شد درد سبكتر ميشود

وقتي به يك نفر ميگويي دوستت دارم ان را در عمل هم نشان بده

در مورد چيزي كه احتمال از دست دادنش هست مخاطره نكن

بسياري از خطرات و مشكلات زاييده شك است

هر انشاني براي خود لحظه هاي شيطاني دارد

انسان بدون خواب و اميد بدبخترين موجود روي زمين است

وقتي ميگويي متاسفم به چشمهاي طرف مقابل خود نگاه كن

اول فكر بعد ازمايش بهد  اعتقاد

اعتمادي كه سلب شد به زحمت دوباره جلب خواهد شد

بدون اعتقاد اعتماد نمي ايد و بدون اعتماد اعتقاد صحيح نيست

ادامه دارد.......