پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

عبادت و عادت
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
 

سلام

سلام بر دوستان

 

 


• گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن   مثل رود
• باشفقت و مهربان باش                  مثل خورشید
• اگرکسی اشتباه کردآن رابه پوشان   مثل شب
• وقتی عصبانی شدی خاموش باش   مثل مرگ
• متواضع باش و کبر نداشته باش     مثل خاک
• بخشش و عفو داشته باش                    مثل دریا  
• اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش   مثل آینه

 

تحمل و بردباری بالاترین جرات و جسارت است

 

به یکدیگر مهر بورزید ولی از مهر بند نسازید

 

صبر عبارتست از حفظ آرامش برای رسیدن به نتیجه

 

 

من رقص دختران هندی را
از نماز اطرافیانم بیشتر دوست دارم
زیرا آنها با عشق می رقصند
و اینان از روی عادت عبادت می کنند
«دکتر شریعتی

 

 

به امید روزهای اینده...