پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

لذت زندگی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

اول اعتقاد به خداوند يكتا و بعد اعتقاد به آنچه كه خداوند فرمان داده است

اعتقادي كه به زور بدست ايد ارزشي ندارد

كسي كه به چيزي اعتقاد ندارد زندگي را در يك خلاء  (بي پاياني)ميگذراند

شكست مقدمه بي اعتقادي و يا تزلزل در اعتقاد است

هيچ ثروتي نيرومند تر از عقل نيست

به كسي كه غم سنگيني دارد نگو ميدانم چه حالي داري  چون نميداني

وقتي برادران با هم كار ميكنند خاك تبديل به طلا ميشود

عادت كن بدون اخم كردن مخالفتت را نشان دهي

هر چه بيشتر ماهي بخوري بايد به دريا نزديكتر شوي        مثل انگليسي

آرزوهاي بشر هيچ حدي ندارد

انتقال باعث افزايش قدرت خلاقيت ميشود

در مورد موضوعي كه خوب متوجه نشدي قضاوت نكن

با ادمهاي كوچك (كوتاه نظر)نمي توان كارهاي بزرگ انجام داد

احساس دل بالاتر از منطق است

دليلي وجود دارد كه خداوند دو گوش و يك دهان به ما هديه كرده است

به همان اندازه كه ميتواني دوست داشته باشي وجود داري

يك زن چيزي جز يك شوهر نميخواهد اما وقتي به او رسيد همه چيز ميخواهد

همه خوبند اما نه براي هر كار

رختخوت خواب نرم خواب سنگيني مي اورد

نيرويي غير قابل وصف در نيايش نهفته است

براي رسيدن به موفقيت اينطور فكر كن كه بايد از چه چيزهايي بگذري تا به ان برسي

اشتباه را تصحيح نكردن خود اشتباه ديگريست

دريا با هر شدتي كه طوفاني باشد  ماهي هايي كه در عمق دريا زندگي ميكنند
آرامش خود را از دست نميدهند

هرگز به روياهاي كسي نخند

نيمي از مردم نيمي از عمر خود را صرف بدبخت كردن نيم ديگر ميكنند

به ياد داشته باشيد شخصيت شما سازنده اينده شماست

اگر هر روز راه را عوض كني هرگز به مقصد نخواهي رسيد

اگر ميخواهي ميزان پيشرفت ملتي را بداني به تفكر زنان ان ملت بنگر

يك زن خوب به انچه كه شوهرش علاقه نشان ميدهد  علاقه نشان ميدهد

افكار خود را اگاهانه كنترل كن

ادم عصباني نميتواند حقيقت را بگويد

با ديد محدوديت در خويشتن   خداوند را محدود نكنيد

انچه ادمي را ميكشد غم و اندوه است نه كار  پس كار ميكنم تا خوشبخت باشم

چرخهاي سنگين و زنگ زده زندگي با دستهاي نا مرءي اميد مي چرخند

بهترين دانشگاه دامان مادر است

بازوان مادر از محبت ساخته شده  چون كودك به ارامي در ان به خواب ميرود

سعي كن در همين لحظه لذت بردن از زندگي را اغاز كني


ادامه دارد.....