پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

دکتر علی شريعتی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

بهترين نظرات در سكوت و خلوت به ذهن انسان ميرسد

ذهن شما معدن طلاست

اگر به انسانها شخصيت و ابراز عقيده بدهيد (فرصت دادن)پاداش و امكان مشاركت
باعث رشد انها خواهد شد و انديديشه هاي ناب خود را بيرون خواهند ريخت

زندگي همان چيزي است كه وقتي ما سرگرم برنامه ريزي براي كارهاي ديگر هستيم
اتفاق مي افتد

در بدن همه افراد هفت نقطه حساس وجود دارد كه مولد انرژي است

همه جاي شهر يكجور است فقط ظاهر انها تفاوت دارد

كسي كه به پسر خود حرفه اي ياد نمي دهد به او مي اموزد كه دزد باشد

كلماتي وجود دارند كه قاتلند

كسي كه كم ميداند كمتر فراموش ميكند

دکتر علی شريعتی
نميدانم پس از مرگم چه خواهد شد
نمي خواهم بدانم كوزه گر از خاك اندامم چه خواهد ساخت
ولي انقدر مشتاقم  كه از خاك گلويم سوتكي سازد
گلويم سوتكي باشد
به دست كودكي (طفلكي)گستاخ و بازيگوش
و او يك ريز و پي درپي
دم گرم خودش را در گلويم بفشارد
و خواب خفتگان خفته را اشفته تر سازد
بدين سان بشكند دايم سكوت مرگبارم را

ادامه دارد.....