پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

از فرمایشات حضرت علی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
 

 

سلام

سلام بر دوستان

 

بزرگترین  گناه  ترس است

بزرگترین تفریح  کار است

بزرگترین بلا  ناامیدی است

بزرگترین شجاعت  صبر است

بزرگترین استاد  تجربه است

بزرگترین اسرار  مرگ است

بزرگترین افتخار  ایمان است

بزرگترین سود فرزند نیک است

بزرگترین هدیه  گذشت است

بزرگترین سرمایه اعتماد به نفس است

انچه به قضا و قدر فایق اید   صبر است

انچه که ادمی را صیغل می دهد   کار است

انچه که کهنه اش بهتر است  دوست است

انچه که از علم بهتر است  تجربه است

انچه که برای مرد ننگ است غصه است

انچه که پیش از مرگ ادمی را می کشد  نا امیدی است

انچه که هرقدر دراز باشد کوتاه است عمر است

انچه که کمش زیاد است دشمن است

انچه که زیادش کم است ایمان و جوانمردی است

 

به امید روزهای اینده...