پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

دزد و عقیده
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
 

 

سلام

سلام بر دوستان

 

گویند روزی دزدی در راهی  بسته ای یافت که در ان چیز گران بهایی بود

و دعایی نیز پیوست ان بود دزد بسته را به صاحبش بازگرداند او را گفتند

چرا ان همه مال را از دست دادی؟

گفت صاحب مال عقیده داشت ان دعا مال او را حفظ میکند

من دزد مال او هستم نه دزد عقیده او

اگر ان را پس نمیدادم و درعقیده صاحب ان مال خللی می افتاد ان وقت من

دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است

 

 

به امید روزهای اینده...