پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

دوستی
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

زندگي درسي طولاني است درباره تواضع و فروتني

هيچوقت  پشت سر من راه نيا  شايد تو را درست راهنمايي نكنم
هيچوقت جلوي من راه نرو شايد تو را همراهي نكنم
هميشه در كنار من باش و دوست من باش

زندگي لذت بخش است.مرگ ارامش بخش است.اما
سفر از لذت به ارامش بسيار سخت و رنج اور است

اميد داشتن  لبخند زدن به خداوند است

روشن كردن شمع بهتر از نفرين كردن تاريكي است


ادامه دارد...