پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

عشق چیست؟ازدواج چگونه است؟
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
 

سلام

سلام بر دوستان

 

 

 

 

شاگردی از استادش پرسید

عشق چیست؟

استاد گفت به گندم زار برو  و پر خوشه ترین شاخه  را بیاور

اما در هنگام عبور از گندم زار به یاد داشته باش که نمیتوانی به عقب برگردی تا خوشه ای بچینی

شاگرد به گندم زار رفت و پس از مدت طولانی بازگشت

استاد گفت چه اوردی؟

شاگرد گفت هیچ   هرچه جلو می رفتم خوشه های پرپشت تر میدیدم و به امید پیدا کردن پرپشت ترین تا

انتهای گندم زار رفتم استاد گفت عشق یعنی همین

 

شاگرد پرسید پس ازدواج چیست؟

استاد گفت  به جنگل برو و بلند ترین درخت را بیاور ولی به یاد داشته باش که باز هم نمیتوانی به عقب برگردی

شاگرد رفت و پس از مدت کوتاهی با درختی بازگشت

استاد پرسید چه شد؟

شاگرد در جواب گفت به جنگل رفتم و اولین درخت بلندی را که دیدم انتخاب کردم و ترسیدم اگر جلوتر بروم

باز هم دست خالی برگردم

استاد گفت این یعنی ازدواج

 

 

 

به امید روزهای اینده...