پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

یاد من باش
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
 

سلام

سلام بر دوستان

 

 

زندگی یعنی بخند هرچند غمگینی.ببخش هرچند مسکینی.فراموش کن هرچند دلگیری

خدایا تو همیشه خیلی بوده ای ... ،
نمی دانی هیچ شدن چه دردی دارد ...

 

در زندگی هیچ چیز ارزش نگرانی ندارد،وقتی رویایی مثل خدا ساکن قلب باشد

 

 

 

 

 

س از اَفرینش اَدم خدا گفت به او: نازنینم اَدم....
با تو رازی دارم !..
اندکی پیشتر اَی ..
اَدم اَرام و نجیب ، اَمد پیش !!.
... زیر چشمی به خدا می نگریست !..
محو لبخند غم آلود خدا ! .. دلش انگار گریست .
نازنینم اَدم!!. ( قطره ای اشک ز چشمان خداوند چکید ) !!!..
یاد من باش ... که بس تنهایم !!.
بغض آدم ترکید ، .. گونه هایش لرزید !!
به خدا گفت :
من به اندازه ی ....
من به اندازه ی گلهای بهشت .....نه ...
به اندازه عرش ..نه ....نه
من به اندازه ی تنهاییت ، ای هستی من ، .. دوستدارت هستم !!
اَدم ،.. کوله اش را بر داشت
خسته و سخت قدم بر می داشت !...
راهی ظلمت پر شور زمین ..
زیر لبهای خدا باز شنید ،...
نازنینم اَدم !... نه به اندازه ی تنهایی من ...
نه به اندازه ی عرش... نه به اندازه ی گلهای بهشت !...
که به اندازه یک دانه گندم ، تو فقط یادم باش

 

به امید روزهای اینده...