پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

اعتبار
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

همه تلاش بشر در زندگي كسب اعتبار است تا در پرتو ان راحت زندگي كند

اعتبار نه فروختني است نه اعطا كردني بلكه بدست اوردني است

كسب اعتبار خود را در فكر و روح و قلب ديگران  جا كردن است

اعتبار مثل شهرت است سخت و دير بدست مي ايد  و اسان و زود از دست ميرود

اعتبار بايد معنوي و دروني باشد  اعتبار مادي   معامله و تجارت است

اعتبار سنگ گرانبهايي است كه به يك سنگ غفلت خرد و بي ارزش ميشود

اعتبار تو بدست خود تو است همانطور كه بي اعتباري تو بدست خود تو است

اعتبار واقعي و حقيقي ان است كه پس از مرگ نيز همچنان  پابرجا باشد

اول به خدا و دوم به خودت اعتماد داشته باشي كافي است

اعتماد به تدريج ميايد و يكجا ميرود

اعتقادي كه سريع حاصل ميشود به همان سرعت نيز باءل خواهد شد

بالاترين اعتمادها اعتماد به نفس است


ادامه دارد....