پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

ذهن زيبا
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
 

سلام


ژرژ علاقه زيادي به يادگرفتن خلباني داشت
روزي کتابي به دستش رسيد که عنوان آن اين بود
چگونه مي توان هواپيمايي را هدايت کرد؟
او کتاب را خريد و بي درنگ به يک شرکت هواپيمايي
مراجعه و هواپيمايي را براي دوساعت اجاره کرد
از همان اول که سوار هواپيما شد کتاب را ورق
مي زد و روموز خلباني را مو به مو انجام مي داد
و به زودي خود را بالاي ابرها ديد کتاب خيلي
جامع و دقيق نوشته شده بود بهرحال
زماني فرارسيد که او مي خواست پايين بيايد کتاب را ورق
زد تا فن پايين آمدن را اجرا کند اما در صفحه آخر نوشته شده بود
بقيه در جلد دوم


شادماني اسطوره ايست که در جستجويش هستيم


خدا نزديك است

مرد دستانش را به سوي آسمان دراز کرد و گفت
خدايا سلام امشب مي خواهم اندکي با تو
صحبت کنم امشب به کسي براي شنيدن احتياج دارم
به کسي براي گوش دادن به نگراني ها و
ترس هايم  خدايا تو شاهدي که به تنهايي نمي توانم
از تو مي خواهم که خانواده ام را در پناه خود حفظ کني
و عليرغم سرنوشتي که برايشان رقم
زده اي زندگيشان را پراز اطمينان و اعتماد کني
وبه ايمان اعطا کن تا بدون ترس  و واهمه با
لحظه لحظه زندگيم روبرو شوم

خدايا از تو سپاسگزارم که به حرف هايم گوش دادي
شب بخير دوستت دارم

آنگاه زمزمه کرد خدايا با من حرف بزن
 و سينه سرخي آواز خواند اما مرد نشنيد پس دوباره گفت
خدايا با من حرف بزن و آسمان غرش کرد
اما مرد بازهم نشنيد به اطراف نگاه کرد و گفت خدايا
بگذارتا تورا ببينم  ستاره اي در اسمان چشمک زد
 اما مرد نديد و فرياد زد خدايا معجزه اي به من
نشان بده .نوزادي به دنيا آمد اما مرد متوجه نشد
ودر نااميدي گريه سردادو گفت خدايا
مرا لمس کن بگذار بدانم که در اين جا حضور داري
پروانه اي روي شانه هايش نشست اما او آن را دور کرد
و فرياد زد به کمکت نياز دارم و نامه اي دريافت کرد پرازخبرهاي شاد
و اميدوار کننده اما او ان راخواند
و به گوشه اي انداخت و از آن جادور شد

خدا در همين جاست همين نزديکي ها در همين چيزهاي به ظاهر ساده و بي اهميت
نعمت هاي خدا ممکن است آن طورکه منتظرش هستيد به دستتان نرسد

     ,انسانها مي توانند هر چيز ارزشمندي را از دست بدهند مگر
 بنيادي ترين آزادي بشري را   آزادي انتخاب  يعني طرز برخورد يا شيوه واكنش به
      .سرنوشت يا هر رويداد و آزادي برگزيدن راه خويش  را

 


خدا تنها معشوقي است که عاشقاني دارد
که هيچ يک از بودن ديگري ناراضي نيست و هيچگاه يکي از
آنها معشوقش را تنها براي خود نمي خواهد

 هميشه سعي کن چيزي را که دوست داري بدست بياري
 و گرنه مجبوري چيزي را که بدست مي آوري ، دوست داشته باشي
 
در نگاه کسي که پرواز را نميفهمد ، هر اندازه اوج بگيري کوچکتر خواهي شد
 
مهمترين راز خوشبختي در زندگي اين است که
 فرصتي براي فکر کردن به اينکه خوشبخت هستيد يا نه ، نداشته باشيد
 
زندگي مثل شطرنج ، اگه بازي نکني ميگن بلد نيست
اگه بد بازي کني مي بازي
و اگه خوب بازي کني همه مي خوان شکستت بدن
 
آرزوهاتو  يه جا يادداشت کن و يکي يکي از خدا بخواه
 خدا يادش نميره ، ولي تو يادت ميره که چيزي که امروز داري
 آرزوي ديروزت بود

هميشه غمگين ترين و رنجورترين لحظات انسان توسط كسي ساخته مي شود
كه شيرين ترين و شاد ترين لحظات را براي او ساخته است

دنيا دو روز است يک روز با تو يک روز بر عليه تو
روزي که با تو ست مغرور نشو     
روزي که بر عليه توست ما يوس نشو

بهترين دوست اون دوستيه که بتوني باهاش روي يک سکو ساکت بشيني
 وچيزي نگي و وقتي ازش دور ميشي حس کني بهترين گفتگوي عمرت رو داشتي


موفقيت مثل يک دختر زيبا هرلحظه ممکن است ما را ترک کند
 ولی شکست مثل يک مادر می خواهد درس های مهم زندگی را به ما بياموزد

شايد زندگی آن جشنی نباشد که آرزويش را داشتی اما حال که به آن دعوت شدی تا ميتوانی زيبا برقص


ما هميشه صداهاي بلند را ميشنويم، پررنگ ها را ميبينيم، سخت ها را ميخواهيم.
 غافل ازينکه خوبها آسان ميآيند، بي رنگ مي مانند و بي صدا مي روند

وقتی دلمون گرفته نگاه يه عاشق هم برامون مسخره هستش
اما وقتی شاديم نگاه يه گرگ گرسنه هم زيباست اين يه واقعيت تلخه

بس که دیوار دلم کوتاه است هر که از کوچه تنهایی من میگذرد
 به هوای هوسی هم که شده سرکی میکشد و میگذرد

عمر را دریاب که عمر ، قصه مرد یخ فروشی است که گفتند فروختی ؟؟ گفت نخریدن تمام شد

مهم نیست که مرا دوست بداری ، مهم اینست که بدانی دوستت دارم


زندگی سخت نیست ما سختش میکنیم ، دلها تنگ نیست ما تنگش میکنیم ،
 عشق قشنگ نیست ما رنگش میکنیم ، دل هیچ کس سنگ نیست ما سنگش میکنیم

زندگي براي مردم حساس غم انگيز و براي اشخاص فكور خنده است

اگر پول را فداي خودت كني  مانند يك اهريمن ازارت خواهد داد

بي اطلاعي از ناداني خود  دردي است كه نادانان به ان گرفتارند

سه چيز خيلي سخت است  فولاد  الماس  خويشتن داري

اخلاق را طوفانهاي روزگار تقويت مي كند