پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

افكار مردگان
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

روح زندگان از افكار مردگان سرشته است


اگر ميل داريد چشمتان به قيافه شخص بخصوصي نيفتد كافي است به او مبلغي قرض بدهيد

براي اينكه زندگي زناشويي ارام باشد شوهر بايد كر و زن بايد كور باشد      مثل اسپانيايي

به كار دشوار چنان حمله كن كه گويي اسان است
وبه كار اسان چنان روي بياور كه گويي دشوار است

بدبخت ترين كس كسي نيست كه دوست ندارد بلكه كسي است كه دشمن ندارد

با پولت نميتواني خودت را بشناسي   و 
بدون پول هيچ كس تو را نخواهد شناخت

بايد رنج ببريم  لب فرو بنديم ستايش كنيم  اميدوار باشيم و بميريم
در مخالفت ها منصف باش و دشنام نده
براي اندرزخوب بهايي وجود ندارد
بدي اشخاص احمق همتراز نيكي اشخاص عاقل است
بهترين كلمه سخني است كه بايد گفته شود
همانا پشيماني بر گناه و بدي  انسان را به دست كشيدن از ان وا ميدارد


بيشتر خطاهاي انسان از زبان اوست


ادامه دارد...