پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

مردان و زنان
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان


هرگاه عقل و خرد كامل شود كلام و سخن كوتاه و گزيده ميشود

حق  را به مردم بشناسانيد ان هم به طور استدلالي

دعاي شخصي نكنيد و بندگان خدا را هم در كنار سفره الهي شركت دهيد

كيش مهر

همي گويم و گفته ام بارها
بود كيش من مهر دلدارها
پرستش به مستي است در كيش مهر
برونند زين جرگه هشيارها
به شادي و اسايش و خواب و خور
ندارند كاري دل افگارها
بجز اشك چشم و بجز داغ دل
نباشد به دست گرفتارها
كشيدند در كوي دلدادگان
ميان دل و كام ديوارها


پير  خرد پيشه  نورانيم
برد ز دل رنگ پريشانيم
گفت كه در زندگي ازاد باش
گذران است جهان شاد باش


مردان
سكوت را دوست دارند
شنونده خوبي نيستند
هدفگرا هستند
از راه چشم عاشق ميشوند
در جواني خودخواه و در پيري مهربانند

زنان
اهل گفتگو هستند
شنونده خوبي هستند
از راه شنيدن(گوش)عاشق ميشوند
بيشتر به گذشته فكر ميكنند
در جواني مهربان و در پيري خودخواه ميشوند

البته هميشه استثنا هم وجود دارد

ادامه دارد...