پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

ناتوان-اشک-توانمند
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۳:٥٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳
 

سلام

سلام بر دوستان

 

 

آنان که مدام دلنگران ناتوانان هستند .هیچ گاه نمی توانند ناتوانی را نجات بخشند،با اشک ریختن ما آنها توانا نمیشوند بایدتوانا شد و آنگاه آستین همت بالا زد.

آنان که مدام دلنگران ناتوانان هستند .هیچ گاه نمی توانند ناتوانی را نجات بخشند،با اشک ریختن ما آنها توانا نمیشوند بایدتوانا شد و آنگاه آستین همت بالا زد.

آنان که مدام دلنگران ناتوانان هستند .هیچ گاه نمی توانند ناتوانی را نجات بخشند،با اشک ریختن ما آنها توانا نمیشوند بایدتوانا شد و آنگاه آستین همت بالا زد.

 

 

 

به امید روزهای اینده...