پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

ضرب المثل های ايرانی۲
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان


اعتماد به نفس دو سوم موفقيت است

افراد خوشفكر زود خوشحال يا ناراحت نمي شوند

افسرده دل افسرده كند انجمني را

اگر ابر نبود از افتاب لذت نمي برديم

اگراعتماد به نفس داري نيازي به تمجيد ديگران نداري

اگر از دوست خوب  خود دوري كني از او بي بهره ميشوي

اگر به ارزوي خود نرسيدي غمگين مشو

اگر زمانه با تو نساخت تو با زمانه بساز

اگر عسل نميدهي نيش هم نزن

اگر گفتن نقره باشد  خاموشي زر است

اگر ميخواهي اندوهگين نباشي حسود نباش

اگر ميخواهي مردي را بشناسي به او قدرت بده

اميدواري يعني پيروزي

اول وامت را پس بده   بعد سخاوتمندي كن

ايمان وابسته است به صبر و شرم و حياء

با حرف زدن خود را به ديگران ميشناسانيد

با لجوج مباحثه كردن حماقت است

بپرهيز از ناداني كه خود را دانا شمرد

بخشنده باش اما نه به اندازه بي چيز كردن خود

بدتر از بيماري بدن سنگدلي است

بد گويي از ديگران بد گويي از خود است

براي تولد فقط يك راه است و براي مردن هزار راه

براي دانا شدن سوال كن  نه براي جدل كردن

برتر از سلامتي بدن سلامتي روان و فكر است

بردباري دفع كننده زشتي هاست

بردباري شجاعت است

بردباري فرد   طرفداران او را زياد ميكند

بردباري كليد شادماني است و شتاب كليد اندوه

بزرگترين سرمايه عقل است

بگذار دشمنت را ديگران از بين ببرند

بهاي مرگ جان است

بهترين تمايل رضايت از سرنوشت است

بهترين مردم خوش اخلاق ترين مردمند

به نرمي ميتوان رخنه در سنگ كرد

به هوش باش تا دلي را به سهو نسوزاني

بي كلاهي سر  عار نيست  بي عقلي سر عار است

پشت سر هر مرد موفق يك زن خوب و نجيب است

تار و پود وجود ما از افكار ماست

تحمل ضعف ها و عيب هاي  ديگران نشانه كمال است

ترس از احتياج بدتر از خود احتياج است

تفكر اينه اي شفاف است

تفكر برتر از علم است

تهمت زدن مانند زغال است يا ميسوزاند يا سياه ميكند

جهل بزرگترين فقر است

حيف از كسي كه رنج ميكشد بهر ناكسي

خشم اولش ناداني و اخرش پشيماني است

خوابيدن با ايمان  بهتر از نماز خواندن با شك است

دانش زينت اغنيا و ثروت فقرا  است

در شادابي كودك باشيد و در فهم بزرگ

دشمن اشكار هيچ وقت خيانت نميكند

دل ابلهان روي زبانشان و زبان عقلا در دلشان است

دوستان وفا دار بهتر از خويشاوندانند

دوستي با مردم نشانه عقل است

ديروزت گذشت و فردايت احتمالي بيش نيست

رحم كردن بر بدان ستم است بر نيكان

رياست بي سياست نتوان نمود


ادامه دارد...