پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

ضرب المثل های ايرانی۳
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان


شرط عاشقي نيست با يك دل و دو دلبر داشتن

زندگي يك انسان   اعمال اوست

زندگي تلخ است ولي ميوه ان شيرين است

سخن نيكو صياد دلهاست

سكوت طولاني هيبت مياورد

سنگين ترين بار بار مسئوليت است

سينه فرد عاقل گنجينه اسرار اوست

صبر سختي دنيا را كم ميكند

زبان برنده ترين چاقو هاست

صفات نيكو كهنه شدني نيست

زمان شفا دهنده دردهاست

كم ارزش ترين علم ان است كه با عمل توام نباشد

گمراه را جز گمراهان دوست ندارند

مردي بزرگ است كه قلبي كودكانه داشته باشد

مي ترسم از كسي كه نمي ترسد از خدا

عشق بزرگترين و شيرين ترين درد در زندگي است

نزد خردمند خاموشي ادب است

زن بلاست  هيچ خانه اي بي بلا نباشد

زندگي يعني پرهيز كردن از جنگ و جدل

زن نجيب عاليترين درجه تكامل انسان است

زن نجيب گرفتن دشوار است ولي نگه داشتنش اسان است

ستايش بد كاران از بزرگترين گناهان است

ستيزه جو گناه ميكند و نميتواند پرهيزكار باشد

سخت تر از درد زخم انديشه بي مرهمي است

صداقت مرد به اندازه جوانمردي اوست

ظالم با شمشير خودش به هلاكت ميرسد

علم اندك از عبادت زياد بهتر است

غرور مانع بهره گيري ازپندهاي مفيد است

فراموشي هم نعمتي است

فقط احمقها راز خودشان را افشا ميكنند

قلب زن بيشتر از مغزش كار ميكند

قلم دانشمندان برتر از خون شهداست

نياموخته بهتر از بد اموخته است

وجود ناقص به از عدم محض

هر پول داري ثروتمند نيست

هر سري فكري دارد

يك گناه گناه ديگر را بوجود مياورد

همنشين تو بايد از تو بهتر باشد


به اميد ديدار...