پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

مشکلات بزرگ
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان


ما بايد عاشق جسم و روح خود باشيم

ياد بگيريد كه احساساتتان را از طريق افكار مثبت مهار كنيد

اضطراب با موسيقي كاهش مي يابد

در غم انگيزترين حادثه هميشه جرقه كوچكي از اميد نهفته است

وقتي به خدا عشق بورزيد ديگران را هم دوست خواهيد داشت

گذشت زمان كوهها را به درياها غم ها را به شادي ها و رنج ها را به آسايشها تبديل مي كند

براي اهدافتان سعي كنيد يك پلكان در نظر بگيريد و هر روز يك پله از ان را بالا برويد

 طوفان هم به خروش نمي ايد و اين دو مقوله اي سطحي و عمقي هستند


باهوش و ابله هر دودر  يك اتاق تاريك قرار گرفته اند باهوش
چون در جستجوي پيدا كردن خروجي و روشنايي است پي در پي
به در و ديوار ميخورد ولي ابله چون هدفي ندارد و در پي چيزي نيست در وسط اتاق
تاريك خوابيده است   پس از به در و ديوار خوردن ناراحت نشويد

سرنوشت چيزي را كه متعلق به من بود به من ارزاني داشت
و اكنون به من امكان خواهد داد تا بتوانم خود را تغيير دهم

كساني موفق تر هستند كه كمتر تعريف ميشنوند

امروز اگر اتش است فردا خاكستر است

صحبت را بيهوده هدر نده كه قابل جبران نيست

هر انساني به رنج عمل خود گرفتار است
پس بخاطر گناه ديگران خود را سرزنش نكنيم

وقتي به دوستي پولي هديه ميدهي احتياط كن هر دو را از دست ندهي

هر كس از صف اول كنار رفت در صف دوم ميدرخشد

از اهسته رفتن نترس از بي حركت ايستادن بترس

ناراحتي هاي كوچك را با مشكلات بزرگ اشتباه نگير

هميشه بيش از حد نياز اماده باش

اگر به راه خطا رفتي از بازگشت نترس

كسي كه به اميد شانس زنده باشد سالهاست كه مرده است

خوشبختي در پيري عصاره جواني است

بردباري  در  اسايش را باز ميكند

كه نمي توانند خود را اداره كنند ناچار به اطاعت از ديگران  هستند

انها كه گذشته را به ياد نمي اورند  ناچار به تكرار ان هستند