پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

ذهن زيبا
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
 

سلام

سلام بر دوستان

اگه مطالبی که براتون مینویسم مرتب نیستند من را ببخشید

سعی میکنم مفهوم جملات نزدیک به هم باشند


انجا كه حقيقت نباشد همه چيز پست و زشت است

اگر ميخواهي خوشبخت باشي جز انكه و انچه برايت مهياست ارزو مكن

اگر فقط را باعث اميدواري و استقلال خود ميدانيد هرگز به ارزوي خود نخواهيد رسيد

براي رسيدن به ارزويي بايد ارزوهاي ديگر را سر بريد

بيم و اميد از هم جدا نيستند اميد بدون بيم وبيم  بدون اميد  وجود ندارد

خداوند وقتي بخواهد كسي را فاسد سازد او را به همه ارزوهايش مي رساند

ازادي مطلق فقط در عالم خيال وجود دارد

نيروي كسي كه به چيزي معتقد است برابر است با نيروي نودونه نفر كه فقط به ان علاقه دارند

پاداش كاري كه خوب انجام گرفته است  همان انجام كار است

مادر يگانه موجودي است كه حقيقت عشق پاك را مي شناسد
ادم از تنهايي دق ميكنه

تنبلي انسان را خيال پرست بار مي اورد

خونسرد بمانيد تا بر همه كس تسلط داشته باشيد

صبر و اميد دو عامل موفقيتند

انسان دنيايي از عجايب است

گرفتاري و بيچارگي نتيجه اعمال نارواست

اگر به كسي اعتماد نداري از او پرهيز كن

كسي كه شانس را راهنماي خود بداند كور است
اتلاف وقت از گرانبهاترين خرج هاست

اولين تكليف ادمي حمايت از ضعفا است

مي انديشم پس هستم  هستم چون فكر ميكنمو فكر ميكنم چون شك ميكنم

بعضي ها از فكر كردن بيش از هر چيز ديگري رنج ميبرند

رمز كليه پيروزي ها اراده است

يك مادر خوب از صد استاد واموزگار بهتر است

بدگمان كسي است كه خيال  ميكند تمام مردم دنيا به بدي او هستند

سعادت در اين دنيا اين است كه بدانيم هدف از زندگي چيست

دلبستگي انسان به زندگي نيست به خوبي هاي ان است

زيبايي ناپايدار است و فضيلت جاوداني

دوست مانند چتري است كه در روزهاي باراني همراه شما باشد
حوادث به 2 دليل جاودانه ميمانند يكي به شيريني دومي به تلخي ان

ادم دروغگو زمان دروغ گفتن حركاتي مازاد انجام ميدهد چون انسان در حالت عادي نمي تواند
دروغ بگويد

به سخن بنگر نه به سخنگو

ارزشها تغيير نمي كنند بلكه اين روشها هستند كه تغيير مي كنند
   
اگر وقت كرديد به خودتان هم سر بزنيد

به چيزي كه دل ندارد دل بستن خطاست

در بدترين شرايط به بدترين بدترين نتيجه ممكن فكر كنن


خدايا وقتي دل گرفته و غم دار است
وقتي همه دوستان دشمنند  وقتي سوختن تنها علاجش ساختن است
وقتي دوست داشتن پايانش از ياد بردن است 
وقتي در همه راهها چاهي پنهان است 
وقتي اسمان بالاي سرت از دود دلهاي گرفته سياه است
به چه ميتوان دل خوش كرد 
پس بار ديگر  چشم به تو دوخته ام تا بار ديگر دستم را بگيري و از اين ظلمت
رهايي ام بخشي


مغرور به صداي عقل و دين گوش نميدهد

دروغگو از دروغگوي ديگر بر حذر است

غم شريك زندگي و يار ساعات درماندگي است

بزرگترين سعادت فرار از فلاكت است

براي زندگي فكر كنيد ولي غصه نخوريد

بدبختي مربي استعداد است

انسانها براي ان چيزي كه ندارند با هم ميجنگند

هر كسي را بيشتر دوست داري كمتر بر او تملق بگو

اگر از فردا اگاه و مطلع باشي امروز كار نمي كني

شكست بايد انرژي خفته ما را بيدار كند

تواضع بيجا اخرين حد تكبر است