پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

دروغ
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦
 
سلام سلام بر دوستان كودكان وقتي دروغ ميگويند قصد وهدفي از دروغ گفتن ندارند و ان را از روي بدخواهي نميگويند بلكه ميخواهند ابراز وجود كنند هفت موردي كه افراد هنگام دروغ گفتن دچار ان ميشوند به شرح زير ميباشد 1-نگاه نكردن بطور مستقيم در چشم يا برقرار نكردن ارتباط چشمي 2-تغيير صدا يا مكث كردن بين صحبت كردن و من و من كردن و يا صاف كردن صدا 3-به كار گرفتن غير طبيعي دست ها و بدن هنگام صحبت كردن 4-صحبت هاي غير طبيعي و مشكوك به دروغ و غير منطقي 5-حالت تدافعي بيش از حد و پاسخ ندادن به پرسشهاي احتمالي 6-عوض كردن موضوع بحث مثلا اگر شنونده موضوع بحث را عوض كند فرد دروغگو به تبعيت از او وارد بحث جديد ميشود و موضوع قبلي را ناتمام باقي ميگدارد 7-شوخ طبعي و يا استفاده از سخنان طعنه اميز و تعيير دادن موضوع بحث از طرف فرد دروغگو به اميد روزهاي اينده