پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

شعور
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ اسفند ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

جهان هستی مادی   از  شعور  آفریده شده است
وهمه اجزا و ذرات ان  شعور هستند

شعور نه ماده است و نه انرژی  زیرا ماده و انرژی  خود از شعور ناشی شده اند
 در نتیجه هیچ یک از تعاریف ماده و انرژی در مورد ان صدق نمیکند

شعور فقط تابع کیفیت است

شعور فاقد بعد زمان و مکان است انتقال و جابجایی ان نیاز به زمان ندارد و تابع مکان نیست


شعور همه اجزای عالم هستی بر یکدیگر تشعشعاتی است
تشعشعات شعوری فاقد اثار شیمیایی و فیزیکی است
و موج و ذره نبوده و فقط تاثیر شعوری به جا میگذارد

شعور جزیی همه شعور کلی را در خود میتواند داشته باشد

یک سلول دارای شعور منحصر به خود بوده که شرح وظیفه ی ان سلول را شامل میشود

نظارت بر شعور سلولی بر عهده کالبد ذهنی انسان است

افکار  احساسات  و بیماری انسان نیز دارای تشعشعات شعوری است

به امید روزهای اینده...