پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

شما عظیم تر از انی هستید که به ان می اندیشید
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل می شود
یک مشت خاک در اثر تماس با نبوغ انسان به قصری تبدیل می شود
یک درخت سرو در اثر تماس با نبوغ انسان دگرگون می شود و شکل معبدی میگیرد
یک رشته پشم گوسفند دراثر اماس با ابتکار انسان بصورت لباسی فاخر در می اید
اگر در برگ  خاک  چوب و پشم این امکان است که ارزش خود را از طریق انسان صدبرابر بلکه هزار برابر کند
ایا من نمیتوانم با این بدن خاکی که نام مرا حمل میکند چنان کنم؟

به امید روزهای اینده...