پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

بودن برای ساختن
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

هر انسانی یک نویسنده است و زندگی هر فرد واقعی ترین کتابهاست
امیدوارم کتاب زندگی من و شما و همه کسانی که دغدغه خوب زیستن دارند
به صورتی نگاشته شود که لایق تقدیم کردن به او باشد

تنها پرسش مذهبی درست این است :من کیستم؟

بزرگترین لطمه حیات مرگ نیست بزرگترین لطمه ان چیزی است که در عین حیات
در درون ما میمیرد

خود ما همان گنجی هستیم که ان را می جوییم

هرگز احساس ناتوانی و ضعف نکرده ام جز در مقابل کسی که
از من پرسیده است  تو کیستی؟
جبران خلیل جبران

انسان مجموعه ای از چیزهایی که دارد نیست بلکه مجموعه ای است از چیزهایی که ندارد
اما میتواند داشته باشد
سارتر

درون توست اگر خلوتی و انجمنی است
برون ز خویش کجا میروی جهان خالی است
بیدل دهلوی

ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش
مولوی

سهمگین ترین جنگ و ستیز در عرصه زندگی
روزمره در واقع در میدان به ظاهر ارام درونی
ما صورت میگیرد
استفان کاوی

خوشبختی پاداش انجام وظیفه است
وقتی کانت میگوید:زندگی عبارت است
از وظیفه شناسی و خدمت به دیگران
هرگز سخنی به گزاف نگفته است

این قانون طبیعت است که هیچ کس به تنهایی نمیتواند خوشبخت باشد بلکه
خوشبختی و سعادت را باید در سعادت و خوشبختی دیگران جستجو کرد
یگانه را برای افزودن خوشبختی بر روی زمین ان است که تقسیمش کنیم

بهترین وسیله برای پیروزی امیدواری است
اگر میخواهید پیروز شوید امیدوار باشید

همزمان به استقبال بزرگ ترین رنج و بزرگترین امید خود رفتن موجب قهرمانی است

اخلاق و ایمان نیز هر یک روزنه ای به سوی خوشبختی اند چرا که
با وجود فضایل اخلاقی است که ارامش و صفای درون در فرد ظاهر می شود

ادم کیست؟
تعدادی از انسانها در یک روزی به دنیا میایند
تعدادی از انسانها در یک روزی میمیرند
یک عده انسان به زندگی روزانه خود مشغول هستند که
مانند شهر بازی مشغول بازی در ان هستند
ادم کسی است که به زندگی در این سه حالت را از بالا مینگرد

انچه روزها و لحظه ها را سخت و طاقت فرسا میکند
ناتوانی ما و یا جبر روزگار نیست بلکه
عدم اگاهی ما از اصول و قواعد زندگی است


به امید روزهای اینده...