پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

انسانی دیگر چگونه باید زندگی کند؟
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

این دنیا سرگرم کننده است
توان بازی کردن نقش در ان
محدود به پی بردن به ارزش ان است

هرکس مه دیگران را بشناسد عاقل و هر کس که خود را بشناسد عارف است

فاصله ای که بین خود و خدا دارید همان فاصله ای است که بین شما با خود دارید
ساتیاسایی بابا

انسان دارای روح نیست بلکه از خود روح است
شما روحی هستید با یک جسم نه اینکه جسمی با یک روح
وین دایر

اولین ماجرای عشقی که باید در این جهان با موفقیت به کمال برسانیم
رابطه ای است که با خود داریم و فقط بعد از این مرحله است که میتوانیم برای برقراری یک ارتباط اماده شویم
و فقط بعد از طی کردن این مرحله است که قادر به عشق ورزیدن هستیم
و میتوانیم عشق دیگران را به درونمان راه دهیم


شخصیت  زندگی را جاودان می کند
وقتی دروغگویی در شخصیت شما نفوذ کرد
ارتباط شما با جاودانگی قطع می شود

فقط یک گوشه از این جهان وجود دارد که شما میتوانید
در انجا  پیشرفت داشته باشید و انجا
خود شما هستید
آلدوس هاکسلی

ما سه چهارم اصالت وجودی خود را به قیمت
شبیه شدن به دیگران از دست میدهیم
ارتور اسکوفنور

هستی تو را اینگونه که هستی میخواهد از این رو همین هستی که هستی
هستی اینگونه که هستی به تو نیاز دارد وگرنه کس دیگری را بوجود می اورد نه تو را

شما از بدو تولد پیروز و قهرمانید
چرا که صد میلیارد اسپرم موجود در قطره ای کوچک در یک مسابقه شنا با تمام
قوا به تعقیب تخمک پرداخته اند و شما حاصل لقاح تنها اسپرم برنده با ان تخمک هستید
بنابراین شما برنده مسابقه ای هستید که شانس پیروز شدن در ان یک به چند میلیارد بوده است
وین دایر

غیر ممکن است ما بتوانیم قانون را بشکنیم
ما فقط میتوانیم خود را در برابر قانون بشکنیم

هر انسانی چه خودش بداند و چه نداند
با زندگی خویش نشان میدهد که به نطر او انسانی دیگر چگونه باید زندگی کند

به امید روزهای اینده...