پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

ذهن فعال
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

پرمودبترا ميگه در مواجهه با مشكل
يا راهي پيدا ميكنم يا ان را پديد مي اورم 

راه صحيح كشتن دشمن است
با مهرباني ميتوانيد چنان او را عوض كنيد كه ديگر نتواند دشمن باشد
در اين صورت او كشته شده است

اگر ميخواهيد دشمنتان را ناراحت كنيد سكوت كنيد و او را تنها بگذاريد

دوست هر كس عقل او و دشمنش ناداني اوست

يك مرد هر اندازه پر تلاش باشد و هر اندازه هم شخصيت قوي داشته باشد
اگر نتواند با ديگران كنار بيايد موفقيتي كسب نميكند

خوشا به حال كسي كه نميداند. انكه ميداند و عمل نميكند تبهكار است
انسان يا بايد بهره ببرد و يا بايد بهره برساند

اثري كه در گفتن و خواندن است
در دانستن نيست