پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

ذهن زیبا
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

بخاطر داشته باشیم که اینه خودرو برای این نیست که رو به عقب
رانندگی کنیم باید از گذشته درس بیاموزیم نه اینکه در گذشته ها زندگی کنیم

این جهان نیست که باید نظم بگیرد بلکه جهان عین نظم است
این ما هستیم که باید خود را با این نظم هماهنگ کنیم

هنگام استفاده از ماشین حساب قبل از هر کار باید اعداد و ارقام مربوط
به مساله قبلی را از روی ان پاک کرد.درغیر این صورت بخشهایی از
مساله یا موقعیت قبلی به موقعیت جدید انتقال یافته و جواب صحیح بدست نمی اید
در زندگی هم باید گذشته را فراموش کنیم و به حال و اینده بیاندیشیم

مرگ وجود ندارد زندگی لایزال است وقتی مردم در این سو می گویند
کسی مرده است
ان سو گفته می شود کسی تولد یافته است خورشیدی که در اینجا غروب می کند
در ان سو طلوع می کند

به امید روزهای اینده...