پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

موفقیت
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱:۱٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
 


سلام
سلام بر دوستان

تصویر ذهنی
کارهایی که می توانیم یا نمی توانیم انجام دهیم و انچه را که ممکن یاغیر ممکن می پنداریم
به ندرت ناشی از توانایی واقعی ماست بلکه بیشتر از عقایدی که نسبت به خود داریم سرچشمه می گیرد

بر اساس این نظریه در ذهنیت هر فرد تصویر و باوری از خود شکل گرفته استتصویر ذهنی هر فرد است
که به او می گوید چه کسی است و قادر به انجام چه کارهایی است
سزاوار داشتن چه زندگی ای است  و امور و اتفاقات را تا چه اندازه می تواند کنترل کند

هر فردی خود را ارزیابی می کند و این براورد مشخص می کند که او چه می شود
شما نمی توانید بیش از ان چیزی بشوید که باور دارید هستید
نمی توانید بیش از انچه باور دارید می توانید   انجام دهید
نورمن وینست پیل


بدون هدف در زندگی فعالیت کردن مانند داشتن امید به پیروزی در مسابقه فوتبالی است که در ان دروازه ای وجود ندارد


برای کشتی ای که معلوم نیست به کدام بندر می رود باد موافق معنا ندارد

تصویر سازی ذهنی
از بزرگترین کشفیات عصر حاضر این است که مغز تفاوتی میان انچه در عالم واقع روی می دهد و انچه
ما تصور می کنیم قایل نیست
در واقع مغز انچه را که در خیال خود می بینیم به عنوان یک واقعیت بیرونی محسوب می کند و نسبت به ان
عکس العمل نشان می دهد
البته این جملات به نظرم نمی تواند مطلق باشد

روح بدون تخیل به رصد خانه بدون تلسکوپ می ماند
هنری وارد بیچر


به امید روزی که همه ادم بزرگ ها مثل بچه ها زندگی کنند
ساده و بی ریا

سال خوبی برای شما  ارزو دارم

به امید روزهای اینده...