پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

شاد زیستن
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٩ فروردین ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان

درختی که از آغوش تو بزرگتر است از دانه ای کوچک روییده است
بنایی بلند از مشتی خاک ساخته شده است
سفری هزار فرسنگی با یک گام اغاز شده است

لحظاتی در زندگی پیش می اید که بهترین کار کاری انجام ندادن است

کلید همه کارها صبر است شما جوجه را با صبر کردن از تخم بدست می اورید
نه با شکستن ان

فصل شکست بهترین زمان برای کاشتن بذر موفقیت است

قطعه سنگی که مانع اشخاص ضعیف و درمانده است
در راه انسانهای توانمند و با اراده  به منزله پله ای
می شود که انها را به ترقی سوق می دهد
لوبر

هر شکست لااقل این فایده را دارد که انسان یکی از راههایی را که
به شکست منتهی می شود را می شناسد

هر کس محدودیت های دید خودش را به جای محدودیت های جهان می نگرد

ماموریت ما در زندگی بی مشکل زیستن نیست
بلکه با انگیزه زیستن است

زندگی یک مسابقه دو با مانع است و موانع و مشکلات به عنوان جزیی از مسابقه پذیرفته شده است

با حل هر مشکل در زندگی شما به قدرتی بزرگتر از ان مساله دست می یابید

اوضاع و شرایط زندگی انسان را نمی سازد بلکه نقاط ضعف و قوت او را اشکار می سازد

اگر چه دنیا پر از رنج است
پر از راه های غلبه بر ان رنج ها نیز هست

انچه در پشت سر ما و انچه پیش روی ما است
در قیاس با انچه در درون ما است ناچیز است

پنج قانون شاد زیستن
اگر شما چیزی را دوست دارید از ان لذت ببرید
اگر شما چیزی را دوست ندارید از ان دوری کنید
اگر شما چیزی را دوست ندارید و نمی توانید از ان دوری کنید ان را تغییر دهید
اگر شما چیزی را دوست ندارید و نمیتوانید از ان دوری کنید و نمیتوانید ان را تغییر دهید ان را بپذیرید
با تغییر دادن نگرشتان نسبت به چیزهایی که انها را دوست ندارید انها را بپذیرید

هدف از زندگی رشد است و مشکلی که اکنون برای شما رخ داده است دلیل رشد شماست
و اگر رشد نکنید نمی توانید خوشحال باشید

علف هرزه چیست؟
گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است

به امید روزهای اینده