پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

سهم ما از دنیا تمام دنیاست
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان

فاجعه ای در کار نیست یگانه چیزی که وجود دارد گریز ناپذیر است
هر چیزی دلیل وجودی خود را دارد و این تو هستی که باید بین انچه
گذرا و انچه پایدار  است تمیز و تشخیص دهی
چه چیز گذرا است؟
گریز ناپذیر
و چه چیز پایدار است؟
درسهایی که از گریز ناپذیر می اموزیم


به خاطر داشته باشید موفقیت در واقع ثمره قضاوت صحیح است
قضاوت صحیح ناشی از تجربه و تجربه غالبا ثمره قضاوت غلط است
انتونی رابینز

فرصت مانند اکسیژن هوا به فراوانی در دسترس است
عقیده اشتباه این است که
بخت فقط یک بار در خانه را می زند اما
باید دریابیم انچه با ما تصادف کرده است فرصت بوده است
جان راجر

انسانها شکست نمی خورند بلکه فقط تلاش کردنشان را متوقف می سازند
ارنست همینگوی

خوش اقبالی یعنی
تلاش زیاد همراه با فکر صحیح


همیشه برای دلسرد شدن زود است
ادامه دادن را ادامه دهید

مایوس مباش زیرا ممکن است اخرین کلیدی که در جیب داری قفل را بگشاید

افسانه ها هیچ وقت حقیقت ندارند و غیر ممکن یک افسانه است

اختیار زندگی خویش را خود بدست گیرید چه روی خواهد داد ؟
چیزی وحشتناک
کسی را برای سرزنش نمی یابید

کلید همه مشکلات در درون خود ماست

اگر میبینید که مورد سو استفاده قرار میگیرید یا قربانی اهداف نامطلوب دیگران می شوید
به این دلیل نیست که دنیا پر از رند و شیاد است بلکه به این خاطر است که با اعمال و
گفتارتان به دیگران پیغام داده اید که از من سو استفاده کنید من از هر جهت امادگی ان را دارم


زندگی دشمن شما نیست اما طرز تفکرتان می تواند دشمن شما باشد

من در جهان یک دوست داشته ام و ان هم خودم بوده ام

هر گاه که می اندیشیم مشکل بیرون از ماست  خود ان اندیشه مشکل ماست

دیوانگی ادامه دادن همان رفتار همیشگی و انتظار داشتن نتیجه متفاوت است

معجزه ها نه در تناقض با دانسته های ما در مورد طبیعت رخ می دهند

زندگی می کنیم یا فقط زنده هستیم؟

موقعیت نا امید کننده وجود ندارد بلکه این افراد نا امید هستند که وجود دارند

اولین دفاعیات انسان های ضعیف متهم کردن است

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از ان غولی می سازند که نامش تقدیر است

شیفتگان پرواز را میل خزیدن نیست

مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست بیاورید  وگرنه سرانجام
مجبور می شوید چیزهایی را که بدست اورده اید دوست بدارید
جرج برناردشاو

نمی توانم فرمول موفقیت را به شما بدهم اما می توانم فرمول شکست را برایتان بنویسم
بکوشید همه را رازی کنید

اگر اعتماد به نفس داشته باشید برای اغاز هر کار و حرکتی شما باید خود را متقاعد کنید
اما اگر فاقد چنین موهبتی باشید برای ارزیابی هر تصمیم و هدفی باید دست نیاز به سوی
دیگران  دراز کنید و داوطلب قربانی شدن بشوید

همه حقایق برای اینکه پذیرفته شوند از سه مرحله می گذرند
ابتدا مورد تمسخر واقع می شوند
سپس با خشونت مورد مخالفت قرار می گیرند
و سر انجام به عنوان امری بدیهی پذیرفته می شوند

از کوته نظران چنان بگریزید که گویی از طاعون گریخته اید
چرا که انان با دیدگاه های محدودشان همواره انگیزه های شما را سرکوب می کنند

همیشه بهشت انجاست که درخت دانش سرافراشته باشد
نیچه

دریایی بی کران یا گودالی کوچک فرقی ندارد
زلال که باشی اسمان از ان توست

انچه تا کنون هستید
فکر تا امروزتان بوده است

سهم ما از دنیا تمام دنیاست

به امید روزهای اینده...