پیش به سوی آینده

آرامش در زندگی

چگونگی مخالفت کردن
نویسنده : سعید اسماعیلیان - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
 


سلام
سلام بر دوستان

چگونگی بحث کردن زوجها روی  نکات حساس  که بیشتر در
سرنوشت ازدواج انها تاثیر می گذارد در
رسیدن به توافق در مورد چگونگی مخالفت کردن می تواند کلید پایدار ماندن ازدواج باشد


در اینجا نکته ای که مهم است تفاوت ساده بین گله کردن و انتفاد شخصی است
در گله کردن همسر مشخصا ان چیزی را بیان می کند که او را ناراحت
کرده است و از عمل همسرش انتقاد می کند نه خود او
و با اعتراض خود می گوید عمل همسرش چگونه احساسی را برای او بوجود می اورد


وقتی همسری مساله یا سو تفاهمی را پیش می کشد ممکن است کارش از روی عشق باشد
و می کوشد سلامت و روال درست  رابطه خود را حفظ کند گو اینکه ممکن است برای ابراز
خصومت انگیزه های دیگری هم وجود داشته باشد وقتی به انها مجال داده شده و روی انها کار شود
از فشارشان کاسته می شود اما همسران باید
 بدانند که عصبانیت و یا عدم رظایت مترادف با حمله شخصیتی نیست
گله کردن  حمله به شخصیت نیست بلکه بیان روشنی است در مورد ناراحت
بودن یک عمل بخصوص

گوش دادن مهارتی است که زوجها را با هم نگاه می دارد

به امید روزهای اینده...